A Médiatanács 289/2018. (III. 27.) számú döntése

A körzeti és a rendszeresen vizsgált országos mintában nem szereplő országos médiaszolgáltatók 2018. januári adásainak hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3) bekezdésének vélelmezett megsértése a Turul Média Kft. által üzemeltetett Forrás Rádió (Tatabánya 97,8 MHz, Komárom 90,5 MHz, Esztergom 98,1 MHz) állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű kereskedelmi médiaszolgáltatás 2018. január 5. napján sugárzott „Forrás Café” című műsorszámában]

Hatósági döntés dátuma: 2018. március 27.

A Médiatanács megállapítja, hogy a Turul Média Kft. az általa üzemeltetett Forrás Rádió 2018. január 5. napján sugárzott „Forrás Café” című műsorszámának közzétételével egy alkalommal megsértette az Smtv. 20. § (3) bekezdésében foglaltakat, ezért az Mttv. 186. § (1) bekezdése alapján felhívja a Médiaszolgáltatót, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől.