Jelentés a hálózatsemlegesség magyarországi helyzetéről (2017. május 1-től 2018. április 30-ig)

Közzétéve: 2018. június 29.

Az internet használata és az interneten alapuló digitális gazdaság életünk meghatározó részévé vált, ezért a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (továbbiakban: „NMHH”) a hálózatsemlegesség hazai helyzetét és a vonatkozó szabályok érvényesülését kiemelt figyelemmel kíséri és ellenőrzi. Az NMHH a hálózatsemlegességgel összefüggő feladatait az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényben (továbbiakban: „Eht.”) meghatározottak szerinti felügyeleti jogkörében látja el.

Ennek során az NMHH éves felügyeleti tervfeladatai keretében és indokolt esetben terven kívüli vizsgálatok során is ellenőrzi, hogy a szolgáltatók betartják-e a hálózatsemlegességre vonatkozó szabályokat. Továbbá az NMHH eljár akkor is, amennyiben az elektronikus hírközlési szolgáltatások előfizetőitől kérelmek vagy bejelentések érkeznek, vagy akár a szolgáltatók részéről érkezik bejelentés.

Az NMHH az EU Rendelet előírása szerinti éves jelentést készít a BEREC Iránymutatásában meghatározott tartalommal a nyílt internet-hozzáférés biztosítására vonatkozó rendelkezések betartásáról és a hatóság ezzel kapcsolatos nyomonkövetési tevékenységeiről. Az NMHH e jelentés elkészítésével, közzétételével továbbá a Bizottságnak és a BEREC-nek történő megküldésével tesz eleget az EU Rendeletben foglalt kötelezettségének

A jelentés a kapcsolódó anyagok között érhető el.