Tájékoztató a 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendeletről (NFFF)

Közzétéve: 2018. július 9.

A rendelet meghatározza a nemzeti frekvenciasávok felosztását és szabályozza a frekvenciafelhasználást. A frekvenciakijelölések és a rádióengedélyezések, valamint a frekvenciahasználat során a rendelet rendelkezéseinek alkalmazása elengedhetetlen

Tartalmazza a Nemzetközi Rádiószabályzat (RR) szerinti frekvenciafelosztás alapvető meghatározásait és táblázatát a vonatlozó lábjegyzetekkel, az RR fogalom meghatározásait, valamint az RR által használt betüszavakat, rövidítések jelentését is.

Rendelkezik a nemzeti frekveciafelosztásról frekvenciasávonként, rádiószolgálatonként, feltüntetve a polgári, a nem polgári vagy az együttes célú használatra történő felosztást.

Megállapítja a frekvenciafelhasználás szabályait az alkalmazások megnevezésének, jellegének, használatba vételi lehetőségének feltüntetésével és a vonatkozó dokumentumok, valamint további szabályok bemutatásával.

A rendelet megállapítja még a nemzetközi koordinációs szabályokat, a Magyarország területén kívüli egyes használati követelményeket, a használt betűszavak, rövidítések értelmezését és a hivatkozott dokumentumok cím szerinti jegyzékét.