A Médiatanács 879/2018. (VII. 24.) számú döntése

Új eljárás lefolytatása az M-RTL Televízió Zrt.-vel szemben hozott 253/2012. (II. 7.) számú határozattal módosított 668/2011. (V. 18.) számú határozat bírósági felülvizsgálata során született 20.K.34.304/2016/34. ítélet alapján [értesítés visszavonása]

Hatósági döntés dátuma: 2018. július 24.

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében szereplő végzéstervezet elfogadásával a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 20.K.34.304/2016/34. számú, az M-RTL Televízió Zrt.-vel szemben hozott 253/2012. (II. 7.) számú határozattal módosított 668/2011. (V. 18.) számú határozat bírósági felülvizsgálata során meghozott ítélete alapján megindult, új közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítést a Médiaszolgáltató által az ítélet ellen 2018. július 16. napján benyújtott fellebbezésre tekintettel visszavonja.