Tájékoztatás a 6/2017. (VI. 21.) NMHH rendelet szerinti adatszolgáltatásról

Legutóbb frissítve: 2018. augusztus 31.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) postafelügyeleti tevékenységének támogatásához, valamint a postai szolgáltatók egyszerűbb és teljes körű adatszolgáltatásához az NMHH elektronikus adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX: törvény (a továbbiakban: Postatv.) 65. § (2) bekezdése és a 6/2017. számú NMHH rendelet 6. § (1) bekezdése alapján. Az első adatszolgáltatási időszakra 2018. augusztus 31. és 2018. szeptember 30. között kerül sor.

Az elektronikus adatokat XML formátumban, megfelelő struktúrában kell elkészíteni, és a PC adatcsere program segítségével xml file formátumba alakítva, vagy a szükséges informatikai feltételek rendelkezésre állása esetén már eredendően xml formátumban előállítva kell eljuttatni az NMHH részére. Az XML állomány elkészítéséhez nyújt támogatást a PC-Adatcsere program.

Az NMHH elkészíttette a PC-Adatcsere program 5.4.10 verzióját, melynek teljes, illetve verzió frissítést biztosító telepítőkészlete innen az oldalról tölthető le.

Az NMHH hivatalos honlapján nyílt XML (XSD) definíciót publikál az ár illetve hálózati adatokra vonatkozóan. Ezek alapján az adatszolgáltatás programozhatóvá válik, és a postai szolgáltatók saját fejlesztéssel, vagy külső erőforrást igénybe véve saját adatbázisuk alapján létre tudják hozni a szükséges XML állományokat.

Fontos tudnivaló, hogy az adatszolgáltatás teljesítése az Adatkapu rendszerben található, erre a célra létrehozott űrlapok igénybevételével történik. Az Űrlapok az Adatkapu rendszer "Postafelügyelet" menüponton keresztül

  • Hálózati adatok, illetve
  • Postai díj adatok

néven érhetőek el.