Médiahasználat-, médiafogyasztás-, médiaértés-kutatás 7–16 éves gyermekekkel és szüleikkel

Kutatás letöltése (pdf)

Közzétéve: 2018. augusztus 15.

Az NMHH megbízásából a Psyma Hungary Kft. nagymintás empirikus adatfelvételt készített. Az átfogó kutatás az NMHH számára releváns témaköröket vizsgálta: a gyermekek médiaeszközökkel való ellátottságát, médiahasználati szokásait, médiahasználatra vonatkozó tudását, a hagyományos médiatérben illetve az új digitális/online világban való eligazodását. Mindezek mellett a kutatás kitért arra is, hogy ezekben a folyamatokban a szülők mennyire felkészültek, hol látják az igazi veszélyeket, kockázatokat, mennyiben tudnak segítséget nyújtani illetve mennyiben tudják szabályozni, kontrollálni gyermekeik minél „egészségesebb” médiafogyasztását. A felmérés célcsoportjának, a felmérés tematikájának, a megközelítés módjának kidolgozásakor a nemzetközi tapasztalatok is irányadók voltak. E tárgyban a brit médiahatóság (az OFCOM) kutatásai jelentettek szakmai alapot, melyek hosszú múltra tekintenek vissza.

A kutatás alanyai a 7-16 éves magánháztartásban élő gyermekek és szüleik voltak. A módszer: kérdőíves, empirikus kutatás. A kutatás során ugyanazon családon belül egy szülői és egy gyermek kérdőív készült el. A szülők közül azokat kértük meg a válaszadásra, akik a vizsgált kérdésekben (a gyermekek médiahasználata) a leginkább tájékozottnak mondták magukat. Az adatfelvételre 2017. szeptemberében és októberében került sor. A kérdőívek átlagos kérdezési ideje összesen 55 perc volt. A felmérés a 7-16 éves gyermekekre országosan reprezentatív mintán készült, a KSH mikrocenzusadatai szerint ma Magyarországon a magánháztartásban élő 7-16 éves gyermekek száma 954.556, ebből a populációból a felmérésbe 2000 gyermeket vontunk be. A minta településtípusra, KSH régiókra, valamint a településeken élő 7-16 éves gyermekek számára arányosan rétegzett mintavétellel jött létre. Az egyes településeken a minta mérete úgy lett megállapítva, hogy a létrejövő minta megoszlása megfeleljen a populáció eloszlásának kiválasztási rétegenként. A végső mintába bekerülő gyermekek véletlenszerűen kerültek kiválasztásra. A kiinduló mintába kerülő gyerekek kiválasztása az adatvédelmi szabályok betartásával, a lakcímnyilvántartó közreműködésével történt meg. A mintába 116 települést vontunk be. A véletlenszerű kiválasztásnak köszönhetően a megkérdezettek nem, kor, település-típus és KSH régió alapján a vizsgált teljes gyermek populációt reprezentálják.

mediaeszkoz_gyerekek.jpg

További információkért kattintson felül a "Kutatás letöltése" gombra.