A Médiatanács 100/2019. (I. 29.) számú döntése

A MACSKÁSSYGYULA2018 pályázati eljárás harmadik fordulójának bírálóbizottsági ajánlásáról

Hatósági döntés dátuma: 2019. január 29.

1.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1324/2017. (XII. 5.) számú döntésével az animációs filmek gyártásának támogatására meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2018 pályázati eljárás harmadik fordulójából az alábbi, valamely érvényességi feltételnek nem megfelelő pályázatot kizárja:

iktatószám: MA-
MACSKÁSSY-
GYULA2018-
…/2018.
a pályázó neve
a filmalkotás tervezett
címe
40
KECSKEMÉTFILM Kft.
A tűz és a vas urai/
A kovácsmesterség

2.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1324/2017. (XII. 5.) számú döntésével az animációs filmek gyártásának támogatására meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2018 pályázati eljárás harmadik fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített értékeket, összegeket és indoklásokat – az alábbi pályázatokat támogatja, és a pályázatok benyújtóit kedvezményezetté nyilvánítja:

iktatószám:
MA-
MACSKÁSSY-
GYULA2018-
…/2018.
a
kedvezményezett
neve
a filmalkotás tervezett
címe
önálló
alkotás
/
sorozat
(epizódok
száma)
a rendező
neve
az első
bemutatást
vállaló média-
szolgáltató
a megítélt
támogatás
(Ft)
35
Magyar Rajzfilm
Kft.
Egy jenki Arthur király
udvarában
3. epizód
sorozat
(1)
Gyulai
Líviusz
Duna
Médiaszolgáltató
Nonprofit Zrt.
7 000 000
37
UMATIK Kft.
Szőrmók Ovi
4. rész
sorozat
(1)
Miklósy
Zoltán
TV2 Média
Csoport Zrt.
8 400 000
38
The Hoppies Kft.
Hoppi mesék:
A virágzó tó
sorozat
(1)
Rófusz
Ferenc
Duna
Médiaszolgáltató
Nonprofit Zrt.
7 000 000
39
CUB Animation
Kft.
Macskakirálylány
sorozat
(1)
Tamás
Iván
Magyar RTL
Televízió Zrt.
8 050 000
41
OMEGA-
KREATÍV Bt.
Cserebogarak -
4. epizód - Papp Laci
sorozat
(1)
B. Nagy
Ervin
Duna
Médiaszolgáltató
Nonprofit Zrt.
8 963 500
42
De Lauer Kft.
Átjáró másvárosba –
Döbrögi
4. rész
sorozat
(1)
Gelley
Bálint
Farkas
Magyar RTL
Televízió Zrt.
7 000 000
45
FILM POSITIVE
Productions Kft.
Puskás Öcsi és barátai -
A rongylabda
sorozat
(1)
Gellár
Csaba
Duna
Médiaszolgáltató
Nonprofit Zrt.
10 500 000
7 db
a megítélt támogatás összesen:
56.913.500 Ft

3.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1324/2017. (XII. 5.) számú döntésével az animációs filmek gyártásának támogatására meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2018 pályázati eljárás harmadik fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített indoklást – az alábbi pályázatokat forráshiány miatt nem részesíti támogatásban:

iktatószám:
MA-
MACSKÁSSY-
GYULA2018-
…/2018.
a pályázó neve
a filmalkotás
tervezett címe
önálló
alkotás
/
sorozat
(epizódok
száma)
a rendező
neve
az első bemutatást vállaló
médiaszolgáltató
36
Kedd Kft.
Detti és Drót
4. epizód
sorozat
(1)
Heim István
Duna Médiaszolgáltató
Nonprofit Zrt.
43
Krea-TV Kft.
Molnár Anna
sorozat
(1)
Cakó Ferenc
Duna Médiaszolgáltató
Nonprofit Zrt.
44
FILM FORCE
TEAM Kft.
Goodbye, Frank!
önálló
alkotás
Hermán Árpád
TV2 Média Csoport Zrt.
46
Daazo Kft.
Szállide Szálloda
sorozat
(1)
Juhász Márk
Magyar RTL Televízió Zrt.

4.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1324/2017. (XII. 5.) számú döntésével az animációs filmek gyártásának támogatására meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2018 pályázati eljárás harmadik fordulóját lezárja.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra igazgatóját, hogy

  • 5 napon belül döntéséről értesítse az érintett pályázókat,
  • 5 napon belül az Alap honlapján hozza nyilvánosságra a pályázati eljárás harmadik fordulójának eredményéről szóló közleményt,
  • a forráshiány miatt támogatásban nem részesített pályázatok esetében – az ÁPF II. fejezete 14.2.2. pontjának megfelelően – a hatályos pályázati díj 75%-ának visszatérítéséről 20 banki napon belül intézkedjen,
  • a pályázati eljárás lezárásáról a felülvizsgálati kérelem előterjesztésére nyitva álló határidő lejártát követően készítsen döntési javaslatot,
  • a bírálóbizottság tagjait értesítse a Médiatanács döntéséről, és a megbízási díjak átutalásáról határidőben intézkedjen.

a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2019. január 16-ai ajánlása