A Médiatanács 453/2019. (IV. 9.) számú döntése

A Dabas 93,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára 2018. november 23-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes Dabas Sportcsarnok Nonprofit Kft.-vel szemben megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása

Hatósági döntés dátuma: 2019. április 9.

A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Dabas 93,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára 2018. november 23-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban 309/2019. (III. 12.) számú határozatával megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese a Dabas Sportcsarnok Nonprofit Kft. és a PJ/693‑6/2019. számú végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – az Mttv. 63. § (1) bekezdése és a pályázati felhívás 3.1.2. pontjában foglaltak alapján az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint hatósági szerződés megkötését kezdeményezi a Dabas Sportcsarnok Nonprofit Kft.-vel a Dabas 93,4 MHz médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében a pályázati ajánlatban foglaltaknak megfelelően.