MN/37230-4/2017. számú határozat: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése (Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt., Duna TV – 2017. július 9., szeptember 19.; Duna World – 2017. július 21., augusztus 19.; M5 – 2017. szeptember 2. és 21.)

Hatósági döntés dátuma: 2018. január 4.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-vel (1016 Budapest, Naphegy tér 8. 2. em., a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott MN/37230/2017. számú eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a Duna elnevezésű médiaszolgáltatásában 2017. július 9-én, szeptember 19-én, a Duna World médiaszolgáltatásában 2017. július 21-én, augusztus 19-én, az M2 médiaszolgáltatásában 2017. július 2-án, továbbá az M5 elnevezésű médiaszolgáltatásában 2017. szeptember 2-án és 21-én a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint július hónapban 6, augusztus hónapban 1, szeptember hónapban 3, összesen tíz (10) alkalommal megsértette a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó azon törvényi rendelkezést, amely értelmében a közszolgálati lineáris audiovizuális médiaszolgáltató köteles biztosítani, hogy valamennyi közérdekű közlemény, politikai reklám, hírműsorszám – beleértve a közlekedési híreket, a sporthíreket és az időjárás-jelentést – és politikai tájékoztató műsorszám, valamint a fogyatékos személyekről, illetve az esélyegyenlőségről szóló műsorszám, filmalkotás, játék és a 83. §-ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszám magyar nyelvű felirattal vagy jelnyelvi tolmácsolással is elérhető legyen, ezért a Médiaszolgáltatót

900.000,- Ft, azaz kilencszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

A Hivatal megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a Duna médiaszolgáltatásában 2017. szeptember 1-jén, a Duna World médiaszolgáltatásában 2017. július 5-én, 13-án, 21-én, 30-án, az M1 állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában 2017. szeptember 1-jén, 9-én, valamint az M2 médiaszolgáltatásában július 2-án, 28-án, augusztus 17-én, az M4 médiaszolgáltatásában 2017. augusztus 9-én, szeptember 22-én, továbbá az M5 médiaszolgáltatásában 2017. július 22-én, 26-án, szeptember 11-én jelen határozat mellékletében foglaltak szerint július hónapban 8, augusztus hónapban 2, szeptember hónapban 9, összesen tizenkilenc (19) alkalommal megsértette a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó azon törvényi rendelkezést, amely értelmében a feliratozással, illetve jelnyelvi tolmácsolással megkezdett műsorszámot a médiaszolgáltató köteles annak teljes időtartama alatt feliratozni, illetve jelnyelvi tolmácsolással ellátni, ezért a Médiaszolgáltatót

1.710.000,- Ft, azaz egymillió-hétszáztízezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

A Hivatal megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a Duna médiaszolgáltatásában 2017. július 14-én, 25-én, augusztus 11-én, a Duna World médiaszolgáltatásában 2017. július 30-án, az M1 elnevezésű médiaszolgáltatásában 2017. augusztus, 11-én, 23-án, az M2 elnevezésű médiaszolgáltatásában 2017. augusztus 4-én, szeptember 22-én, továbbá az M4 elnevezésű médiaszolgáltatásában 2017. augusztus 20-án, az M5 médiaszolgálgatásában 2017. július 22-én, 26-án, augusztus 7-én, jelen határozat mellékletében foglaltak szerint július hónapban 6, augusztus hónapban 8, összesen tizennégy (14) alkalommal megsértette a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó azon törvényi rendelkezést, amely értelmében a műsorszámok szövege feliratozott változatának pontosnak kell lennie, a képernyő történéseivel szinkronban kell állnia, ezért a Médiaszolgáltatót

1.260.000,- Ft, azaz egymillió-kettőszázhatvanezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

A bírságot a Médiaszolgáltató a határozat közlését követő hét napon belül köteles befizetni a Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára. A pénzfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.

E határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsához (továbbiakban: Médiatanács) címzett, de a Hivatalnál (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.) benyújtandó, halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni. A Médiatanács másodfokú eljárásáért – amennyiben a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben megállapítható – a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 Ft, de legalább 5000 Ft, legfeljebb 500 000 Ft összegű díj fizetendő. Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés díja 5000 Ft. A díjat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára kell megfizetni. A Médiatanács, mint másodfokú hatóság a fellebbezést annak beérkezését követő naptól számított negyven napon belül bírálja el.