A Médiatanács 571/2019. (V. 14.) számú döntése

A Lajta Rádió Kft. médiaszolgáltató által üzemeltetett 103,1 Rádió 1 helyi kereskedelmi csatornán 2019. február 5. napján sugárzott „Lapszemle” című műsorszám hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Smtv. 20. § (9) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése]

Hatósági döntés dátuma: 2019. május 14.

A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató a 103,1 Rádió 1 csatornáján 2019. február 5. napján sugárzott „Lapszemle” című műsorszám közzétételével egy alkalommal megsértette az Smtv. 20. § (9) bekezdését, ezért az Mttv. 186. § (1) bekezdése alapján felhívja a Médiaszolgáltatót, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének, és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől.