A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Legutóbb frissítve: 2019. június 28.

Az Állami Számvevőszék a 2015-2017 közötti időszakra vonatkozóan ellenőrizte a hatóság belső kontrollrendszerének kialakítását és működtetését, pénzügyi és vagyongazdálkodását, az integritáskontrollok kiépítettségét, továbbá az integritás szemlélet érvényesülését.

Az ÁSZ-vizsgálattal kapcsolatban bővebb tájékoztatás a Kapcsolódó hírek címszó alatt érhető el.