Kitöltési útmutató az 5G bevezetését támogató és további vezeték nélküli szélessávú szolgáltatásokhoz kapcsolódó frekvenciahasználati jogosultságok tárgyában kiírt árverési eljárásban a beadványok elektronikus úton történő benyújtása során kitöltendő, A01 jelű, Általános űrlap beadványok előterjesztéséhez című űrlaphoz

Közzétéve: 2019. július 12.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) A01 jelű általános űrlapját akkor kell kitölteni, amikor az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, az árverési eljárás dokumentációja (a továbbiakban: Dokumentáció) vagy a Hatóság Hivatalának végzése alapján az ügyfél a Hatóság Hivatala részére címzett beadványt elektronikus úton nyújtja be. A beadványt az űrlap mellékleteként szükséges becsatolni.

Az űrlap hiányos kitöltése – a kitöltési útmutatóban írt kivételekkel – nem akadályozza a beadvány benyújtását.

1.1. Hatósági ügyszám (folyamatban lévő ügy esetén)

A mezőkben az árverési eljárás ügyszámát kell feltüntetni. Az árverési eljárás ügyiratszámát a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló 4/2011. (X. 6.) NMHH rendelet szerinti hirdetmény tartalmazza. A mező kitöltése nem kötelező.

1.2. Címzett szerv

A legördülő lista alapján választható ki a Hatóság eljáró szerve. Az árverési eljárásban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalát szükséges megjelölni. Az eljáró szerv kiválasztása nélkül az űrlap nem nyújtható be.

1.3. Ügy jellege

A legördülő lista alapján választható ki az ügytípus, az árverési eljárásban az „elektronikus hírközlési igazgatási ügy” kategóriát szükséges megjelölni. A mező kitöltése nem kötelező, kivéve, ha az 1.1. pontban nem adott meg hatósági ügyszámot. 

2. Benyújtó adatai

A pontban az űrlap és mellékletének tényleges elektronikus benyújtását végző személy adatait kell megadni. A jelölőnégyzetet abban az esetben kell megjelölni, amennyiben az űrlapot és annak mellékletét

a)    természetes személy, egyéni vállalkozó ügyfél esetében maga az ügyfél, vagy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) szerinti képviselő nyújtja be, vagy

b)    gazdálkodó szervezet ügyfél esetében az Ákr. szerinti képviselő nyújtja be.

Amennyiben az űrlapot és annak mellékletét más (a 2. a) és 2. b) pontban foglalt személyektől eltérő) személy nyújtja be, abban az esetben mindkét jelölőnégyzetet hagyja üresen és a 2.1.-2.2. pontban foglalt adatokat adja meg.

2.1. Természetes személy név/Cég cégjegyzék szerinti rövid név

A mezőben természetes személy, egyéni vállalkozó ügyfél esetében az ügyfél nevét, cég esetében a cégjegyzék szerinti rövid nevet, egyéb szervezet esetében a szervezet nevét kell feltüntetni. További azonosító és elérhetőségi adatok az űrlaphoz csatolt mellékletben adhatók meg.

2.2. Természetes személy cím/Cég székhely, telephely, fióktelep cím

A természetes személy, egyéni vállalkozó ügyfél címét vagy gazdálkodó szervezet esetében a székhelyet, telephelyet vagy fióktelepet kell feltüntetni. További azonosító és elérhetőségi adatokat az űrlaphoz csatolt mellékletben adhat meg.

3. Ügyfél adatai

Az árverési eljárásban ügyfélnek a jelentkező, illetve a résztvevő minősül. Ha az űrlap benyújtója a 2. a) pontban írtak alapján maga az ügyfél, és az erre vonatkozó jelölőnégyzetet megjelölte a 2. pontban, valamint kitöltötte a 2.1.-2.2. pontot, az ügyfél adatait nem szükséges ismételten megadni.

Ha a benyújtó nem maga az ügyfél, akkor az ügyfél 3.1.-3.2. pont szerinti adatait kötelező megadni.

A jelölőnégyzetben jelölje meg, hogy az ügyfél személyesen jár-e el. Jogi személy törvényes képviselőjének eljárása személyes eljárásnak minősül. A jelölőnégyzet kitöltésének hiánya nem akadályozza az űrlap benyújtását.

3.1. Természetes személy név/Cég cégjegyzék szerinti rövid név

A mezőben természetes személy, egyéni vállalkozó ügyfél esetében az ügyfél nevét, cég esetében a cégjegyzék szerinti rövid nevet, egyéb szervezet esetében a szervezet nevét kell feltüntetni. További azonosító és elérhetőségi adatok az űrlaphoz csatolt mellékletben adhatók meg.

3.2. Természetes személy cím/Cég székhely, telephely, fióktelep cím

A mezőben természetes személy, egyéni vállalkozó ügyfél címét vagy gazdálkodó szervezet esetében a székhelyet, telephelyet vagy fióktelepet kell feltüntetni. További azonosító és elérhetőségi adatokat az űrlaphoz csatolt mellékletben adhat meg.

4. Képviselő adatai

A pont az ügyfél Ákr. szerinti képviselőjének adataira vonatkozik. Ha a benyújtó egyúttal az Ákr. szerinti képviselő, vagy ha a 2. a) pont alapján az ügyfél személyesen nyújtja be az űrlapot, a képviselő adatait nem kell ismételten megadni, amennyiben a 2.1.-2.2. pontokat kitöltötte.

4.1. Név

A mezőben a képviselő nevét kell megadni. További azonosító és elérhetőségi adatokat az űrlaphoz csatolt mellékletben adhat meg.

4.2. Cím

A mezőben a képviselő címét kell megadni. További azonosító és elérhetőségi adatokat az űrlaphoz csatolt mellékletben adhat meg.

5. Beadványra vonatkozó adatok

5.1. Beadvány típusa

A legördülő lista alapján választható ki a kérelem, fellebbezés vagy egyéb beadvány. Az árverési eljárásban benyújtott beadványok esetében az „egyéb beadvány” megjelölése szükséges. A mező kitöltése nélkül az űrlap nem nyújtható be.

5.3. Beadvány tartalma

Az űrlap mellékelt csatolása nélkül nem küldhető be, a beadvány tartalmát az űrlaphoz mellékelt dokumentumban lehet kifejteni. A mezőben az űrlap mellékleteinek számát kell megadni. A mező kitöltése nélkül az űrlap nem nyújtható be.

A „Kelt” mezőben a kitöltés helyét, valamint a beküldés idejét kell megjelölni éééé/hh/nn formátumban, a két kattintásra lenyíló naptárból. A mezők kitöltése nélkül az űrlap nem nyújtható be.