Az 5G bevezetését támogató és további vezeték nélküli szélessávú szolgáltatásokhoz kapcsolódó frekvenciahasználati jogosultságok tárgyában kiírt árverési eljárás folyamata és dokumentumai

Legutóbb frissítve: 2023. június 8.

A jelen árverési eljárás alapvető célja a digitális gazdaság fejlődésének elősegítése az új generációs, úgynevezett 5G-s szolgáltatásra is alkalmas frekvenciakészlet értékesítésével.

Az Árverés által elérni kívánt további célok:

a) az 5G-s szolgáltatások nyújtására alkalmas hálózatok kiépítésének elősegítése, a hálózati fejlesztések, így a lefedettség előmozdítása a technológiasemlegesség elvére is figyelemmel;

b) a rádióspektrum hatékony használatának ösztönzése;

c) az innováció és a vállalkozásfejlesztés elősegítése; valamint

d) az adatátviteli sebesség jelentős növeléséhez, a valós idejű vezérlést és kommunikációt lehetővé tévő alacsony késleltetéshez, a hálózatra kapcsolható eszközök (szenzorok és egyéb más okos eszközök) számának drasztikus növekedéséhez és a szolgáltatás biztonságos rendelkezésre állásának jelentős emeléséhez szükséges frekvenciakészlet biztosítása.

A fenti célok elérése egyben európai uniós kötelezettség teljesítését is szolgálja, az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex  54. cikke ugyanis a tagállamok kötelezettségévé teszi, hogy 2020. december 31-ig minden szükséges intézkedést megtegyenek annak érdekében, hogy amennyiben az 5G kiépítésének elősegítéséhez szükséges, lehetővé tegyék a 3400-3800 MHz-es frekvenciasáv használatát. Emellett a 470–790 MHz frekvenciasáv Unión belüli használatáról szóló 2017. május 17-ei 2017/899 parlamenti és tanácsi (EU) határozat alapján a tagállamok 2020. június 30-ig kötelesek lehetővé tenni a vezeték nélküli szélessávú elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek számára a 694–790 MHz-es frekvenciasáv használatát. Ezzel összhangban az uniós műszaki harmonizációs szabályok és a frekvenciaelosztás időbeli összehangolása érdekében alkotott egyéb európai uniós jogi aktusok magyarországi alkalmazását, megvalósítását is célozza jelen Árverés.

Az 5G bevezetését támogató és további vezeték nélküli szélessávú szolgáltatásokhoz kapcsolódó frekvenciahasználati jogosultságok tárgyában kiírt árverési eljárás folyamata és dokumentumai

  1. ElőkészületekAz 5G bevezetését támogató és további vezeték nélküli szélessávú szolgáltatások
  2. Pályázati/árverési eljárásAz 5G bevezetését támogató és további vezeték nélküli szélessávú szolgáltatások
  3. EredményhirdetésAz 5G bevezetését támogató és további vezeték nélküli szélessávú szolgáltatások
  4. Jogosultsággal kapcsolatos további dokumentumokAz 5G bevezetését támogató és további vezeték nélküli szélessávú szolgáltatások