A Médiatanács 863/2019. (VII. 16.) számú döntése

A Győr 88,1 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 2019. április 18-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás eredménye

Hatósági döntés dátuma: 2019. július 16.

  1. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés a) pontja szerint megállapítja, hogy honlapján és hirdetményi úton 2019. április 18-án közzétett Pályázati Felhívással a Győr 88,1 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára megindított pályázati eljárás eredményes.
  2. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerint megállapítja, hogy a Győr 88,1 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára megindított pályázati eljárás nyertese az Mttv. 62. § (3) bekezdés alapján és a Pályázati Felhívás 1.12.3.3. pontja alapján a Karc FM Média Kft. pályázó.
  3. A Médiatanács a Karc FM Média Kft. Győr 88,1 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatását az Mttv. 66. § (5) bekezdése alapján közösségi médiaszolgáltatásként ismeri el.
  4. A Médiatanács megállapítja, hogy a Katolikus Rádió Zrt. pályázónak a Győr 88,1 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatra benyújtott pályázati ajánlata az Mttv. 59. § (3) bekezdés d) pontja, valamint a Pályázati Felhívás 1.11.9.2. o) pontja alapján tartalmilag érvénytelen.
  5. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított Karc FM Rádió Kft. pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági szerződéskötési eljárást.
  6. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi.