MN/6843-6/2019. számú határozat: a vallási, hitbeli, vagy más világnézeti meggyőződést sértő képi vagy hanghatások bemutatása előtti figyelemfelhívást előíró törvényi rendelkezés megsértése (Tilos Kulturális Alapítvány, Tilos Rádió, „7térítő”, 2019. január 7., február 25., március 4.)

Hatósági döntés dátuma: 2019. június 13.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) a dr. Bodolai László egyéni ügyvéd (2151 Fót, Sinka István u. 1/E) által képviselt Tilos Kulturális Alapítvánnyal (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott, MN/6843/2019. számú eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a Tilos Rádió adóján 2019. január 7-én, február 25-én és március 4-én 6 órától sugárzott 7térítő című műsorszámok közzétételekor 3 alkalommal megsértette a vallási, hitbeli, vagy más világnézeti meggyőződést sértő képi vagy hanghatások bemutatása előtti figyelemfelhívást előíró törvényi rendelkezést, ezért a Médiaszolgáltatót

30 000 Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017. számú pénzforgalmi számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének háromszázhatvanötöd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Hivatal a Médiaszolgáltatóval szembeni bírságigényét az adóhatóság útján érvényesíti.

E határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsához (továbbiakban: Médiatanács) címzett, de a Hivatalnál (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.) benyújtandó, halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni. A Médiatanács másodfokú eljárásáért – amennyiben a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben megállapítható – a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 Ft, de legalább 5000 Ft, legfeljebb 500 000 Ft összegű díj fizetendő. Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés díja 5000 Ft. A díjat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára kell megfizetni. A Médiatanács, mint másodfokú hatóság, a fellebbezést annak beérkezését követő naptól számított negyven napon belül bírálja el.