Az NMHH közzétette a mobil frekvenciák hasznosításáról szóló nyilvános meghallgatás összefoglalóját

Közzétéve: 2020. január 24.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: NMHH) az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban Eht.) 39. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az elektronikus hírközlést érintő jogszabályok és azok érvényesítésére vonatkozó intézkedések, illetve a jogalkalmazói gyakorlat előkészítésével, kialakításával kapcsolatos szakmai álláspontok és vélemények megismerése céljából 2019. december 13-án nyilvános meghallgatást tartott a mobil hálózatok üzemeltetésére alkalmas frekvenciasávok hasznosításával kapcsolatos szakmai kérdésekről.

A nyilvános meghallgatás tárgya a mobil hálózatok üzemeltetésére alkalmas frekvenciasávok hasznosítására vonatkozó frekvenciagazdálkodási tervek véglegesítését megelőzően a piaci igények felmérése, valamint a mobil szélessávú frekvenciahasználati lehetőségekkel kapcsolatos kérdésekben a piaci szereplők véleményének megismerése.

A nyilvános meghallgatásról készült összefoglaló a kapcsolódó tartalmaknál érhető el.