Az NMHH Elnöke közzétette a Magyar Telekom Nyrt. Ethernet bérelt vonali végződtetési szegmens szolgáltatás díjainak jóváhagyásáról szóló határozatát

Közzétéve: 2020. február 14.

Tárgy: A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökének KS/16018-10/2019. számú, a Magyar Telekom Nyrt. Ethernet bérelt vonali végződtetési szegmens szolgáltatás díjainak jóváhagyásáról tárgyában hozott határozata.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.) 43. § (2) bekezdése b) pontjában foglalt kötelezettségének eleget téve közzéteszi a Magyar Telekom Nyrt. által a PC/12186-44/2018. számú határozatnak való megfelelés érdekében benyújtott Ethernet bérelt vonali végződtetési szegmens szolgáltatás díjainak jóváhagyásáról hozott határozatát.

A határozatban üzleti titokként megjelölt adatok a KS/16018-9/2019. számú határozatban szerepelnek.