Felhívás a Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal tagjainak jelölésére

Közzétéve: 2020. február 28.

A kiskorúak védelmével foglalkozó szakmai és civil szervezetek, továbbá a médiatartalom-szolgáltatók, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatók és az elektronikus hírközlési szolgáltatók szakmai érdekképviseleti és önszabályozó szervezetei 2020. március 13-ig tehetnek javaslatot a Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal tagjaira

A Kerekasztal a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének − az elektronikus kereskedelmi szolgáltatás és az elektronikus hírközlési szolgáltatás útján hozzáférhető médiatartalmak, információk tekintetében − a kiskorúak egészséges fejlődését biztosító jogszabályi előírások elfogadását és hatályosulását elősegítő javaslattevő, véleményező, tanácsadó testülete. A Kerekasztal kötelező erővel nem bír, a médiatartalom-szolgáltatók, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatók és az elektronikus hírközlési szolgáltatók jogkövető magatartását elősegítő ajánlások, állásfoglalások kiadására jogosult. A Kerekasztal feladata továbbá a kiskorúak és szüleik médiatudatosságát növelő intézkedések kezdeményezése, valamint a hozzá beérkezett bejelentések alapján jogosult egyedi ügyeket is megvizsgálni. (Ekertv. 4/A–4/D. §).

A Kerekasztal jelenlegi tagjainak mandátuma márciusban lejár, ezért szükségessé vált új tagok kinevezése. A törvény nem zárja ki a korábbi tagok újbóli kinevezését, így a személyi javaslatot tevő szervezetek akár a jelenlegi tagok valamelyikét is javasolhatják az új testületbe.

A húsz tag közül nyolc tagra a kiskorúak védelmével foglalkozó, országos működési területű, legalább három éve működő szakmai és civil szervezetek, további nyolc tagjára a médiatartalom-szolgáltatók, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatók és az elektronikus hírközlési szolgáltatók országos működési területű, legalább három éve működő szakmai érdekképviseleti és önszabályozó szervezetei tehetnek javaslatot. A Hatóság elnöke a javasolt személyek közül nevezi ki a Kerekasztal tizenhat tagját, szintén három évre.

A jogszabályban megfogalmazott feltételeknek eleget tevő szervezetek, amennyiben a Kerekasztal egy tagjának személyére javaslatot kívánnak tenni, jelöltjük nevét – rövid indokolással és szakmai önéletrajzzal együtt – elektronikus úton a gyermekbaratinternet@mediatanacs.hu e-mail-címre, vagy postai úton az NMHH Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal, 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25. címre 2020. március 13. napjáig küldhetik meg.