A Médiatanács 174/2020. (III. 3.) számú döntése

A körzeti és azon országos médiaszolgáltatók 2019. októberi adásainak hatósági ellenőrzése, amelyek nem szerepelnek a rendszeresen elemzett országos televíziók és rádiók mintájában [az Smtv. 20. § (3) és (9) bekezdéseinek megsértése a Trial Média Kft. által üzemeltetett Balaton Televízió médiaszolgáltatás 2019. október 21-én 19 órától sugárzott „Egy csepp egészség” című műsorszámában]

Hatósági döntés dátuma: 2020. március 3.

A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató Balaton Televízió médiaszolgáltatásán 2019. október 21-én 19:01:04-kor és 19:31:40-kor közzétett támogatói üzenettel egy alkalommal megsértette az Smtv. 20. § (3) bekezdését, ezért az Mttv. 187. § (3) bekezdésének ba) pontja alapján 55 000 Ft bírsággal sújtja.

A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató Balaton Televízió médiaszolgáltatásán 2019. október 21-én 19 órától sugárzott „Egy csepp egészség” című műsorszám közzététele során egy alkalommal megsértette az Smtv. 20. § (9) bekezdését, ezért az Mttv. 186. § (1) bekezdése alapján felhívja a Médiaszolgáltatót, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének, és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől.