Postai Szolgáltatásokkal Foglalkozó Szabályozó Hatóságok Európai Csoportja (ERGP)

2020. április 27.

Az ERGP az Európai Bizottság tanácsadó testülete, amely 2010-ben alakult. Előmozdítja a független szabályozó hatóságok (National Regulatory Authorities – NRAs) és a Bizottság közötti együttműködést és mindennemű konzultációt. Ezáltal a postai szolgáltatások belső piacának konszolidációját segíti és biztosítja a postaküldeményekkel/csomagküldeményekkel kapcsolatos szabályozás konzisztens alkalmazását.

Tagjai az EU tagállamok szabályozó hatóságai, az Európai Bizottság, az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) Felügyeleti Hatósága, az Európai Gazdasági Térség tagállamainak szabályozó hatóságai (Norvégia, Izland és Lichtenstein) valamint az üléseken részt vesznek az EU aspiráns országok is megfigyelői státusszal.

A szabályozó hatóságok elnöki/igazgatói szintű képviselettel vesznek részt a megbeszéléseken, közülük kerül megválasztásra az ülések elnöke. Az Európai Bizottság látja el a titkársági feladatokat.

Az éves munkaterv kidolgozása a stratégia alapján történik. Ennek megvalósításában 6 munkacsoport segíti az ERGP munkáját:

Hálózati Hozzáférés Munkacsoport, Fogyasztói és Piaci Indikátorok Munkacsoport, Határokon átnyúló csomagkézbesítés Munkacsoport, Keretszabályozással kapcsolatos Munkacsoport, Szabályozói Eszközök Munkacsoport, Stakeholder Ad-hoc Munkacsoport (adott feladatra jön létre, ideiglenesen működik)

Az NMHH szakértői 2010 óta aktívan segítik a szervezet célkitűzéseinek megvalósulását és a 6 munkacsoport munkájában is tevékenyen részt vesznek. A Szabályozói Eszközök munkacsoport vezetője jelenleg az NMHH munkatársa, aki számos, a témát érintő nemzetközi fórumon is részt vett már előadóként. Az NMHH szervezésében több munkacsoporti ülés valamint 2016-ban a plenáris ülés is Budapesten került megrendezésre.

A szervezet honlapjának elérhetősége: Postai Szolgáltatásokkal Foglalkozó Szabályozó Hatóságok Európai Csoportja (angol nyelvű)