Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC)

2020. április 27.

A BEREC 2009-es létrehozása óta segíti elő az EU hírközlési piacokat érintő keretszabályozásának független, következetes és magas szintű alkalmazását, és ezáltal biztosítja az elektronikus hírközlés egységes piacának megfelelő működését. A Testület tanácsokkal segíti az uniós intézmények munkáját ez utóbbiak felkérésére, illetve saját kezdeményezésre. A rigai székhelyű BEREC Hivatal uniós ügynökségként szakmai és ügyviteli támogatást nyújt a BEREC számára, a BEREC Hivatal élén az irányítóbizottság (Management Board) áll, mely a Bizottság egy képviselőjéből és tagállamonként egy-egy tagból tevődik össze. A BEREC-et az úgynevezett szabályozók tanácsa alkotja (Board of Regulators), melynek tagjai az egyes EU-országok nemzeti szabályozó hatóságainak vezetői (vagy kijelölt magas szintű képviselői). 2020-ban a szabályozótanács és az irányítóbizottság elnöke a svéd szabályozóhatóság (PTS) vezetője, az egyik alelnöki tisztségét pedig az NMHH elnöke tölti be.

A Testületben a szakmai tevékenység munkacsoportokban zajlik, az NMHH munkatársai minden szakmai munkacsoportban aktív szakértői szerepet vállalnak, elősegítve a magas színvonalú szakmai anyagok elkészítését, valamint a nemzeti szabályozó hatóságok közötti legjobb gyakorlatok elterjedését. A keretszabályozási munkacsoportban a szakértői képviselet mellett az egyik társelnöki pozíciót az NMHH munkatársa tölti be.

A szervezet honlapjának elérhetősége: Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (angol nyelvű)