Audiovizuális Médiaszolgáltatásokat Szabályozó Hatóságok Európai Csoportja (ERGA)

2020. április 27.

Az Audiovizuális Médiaszolgáltatásokat Szabályozó Hatóságok Európai Csoportját az Európai Bizottság 2014. február 3-án kelt határozata hozta létre. Az ERGA feladatait az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv (továbbiakban: az irányelv) állapítja meg. Az irányelv értelmében az ERGA az alábbi feladatokat látja el:

  • Műszaki szaktudás biztosítása az Európai Bizottság számára, annak azon feladatával kapcsolatban, hogy biztosítsa az irányelv következetes végrehajtását valamennyi tagállamban, az audiovizuális médiaszolgáltatásokhoz fűződő, hatáskörébe tartozó kérdésekkel kapcsolatban.
  • A tapasztalatok és a legjobb gyakorlatok cseréje az audiovizuális médiaszolgáltatásokra vonatkozó szabályozási keret alkalmazása, többek között az akadálymentesség és a médiatudatosság témakörében.
  • A tagjaival való együttműködés, és azoknak az irányelv alkalmazásához szükséges információkkal való ellátása.
  • Az Európai Bizottság kérésére vélemények kibocsátása bizonyos kérdések műszaki és ténybeli vonatkozásairól.

Az ERGA legfőbb döntéshozó szerve a plenáris ülés, amely elfogadja a szervezet eljárási szabályzatát. Az ERGA-t a tagok által megválasztott elnök képviseli, akinek munkáját az alelnök és az elnökség segíti. Az ERGA a kiemelt fontosságú témák vizsgálatára szakértői csoportokat állít fel. Az NMHH képviselői minden szakértői csoport munkájában részt vesznek.

A szervezet honlapjának elérhetősége: Audiovizuális Médiaszolgáltatásokat Szabályozó Hatóságok Európai Csoportja (angol nyelvű)