Média- és Információs Társadalom Irányító Bizottság (CDMSI)

2020. április 27.

A Média és Információs Társadalom Irányító Bizottságot (CDMSI) a Miniszterek Bizottsága hozta létre a 2011-es 24. számú határozatával az Európa Tanács Alapító Okirata 17. cikkében (kormányközi testületek) foglaltaknak megfelelően. A CDMSI a véleménynyilvánítás szabadsága, média, internet kormányzás, és az információs társadalommal kapcsolatos ügyekben irányítja az Európa Tanács munkáját. Amint az az Európa Tanács Internet Kormányzási Stratégiában is szerepel, a szervezet egy olyan internetet tart ideálisnak, amelyben az Európa Tanács által lefektetett alapelvek érvényesülnek, különös tekintettel az emberi jogokra, a plurális demokráciára és a jogállamiságra. Az ET és a CDMSI olyan internetet szeretne, amely erősíti Európa kulturális identitását és sokszínűségét és megoldásokat kínál az európai társadalmakat érintő kihívásokra, továbbá hozzájárul az európai demokráciák stabilitásához. A célkitűzések között szerepel, hogy az internet ember központú és mindenki számára hozzáférhető legyen. Az internet példátlan számú ember számára teszi lehetővé, hogy megossza gondolatait, információkat közöljön, spontán módon gyülekezzen. Az Emberi Jogok Európai Egyezményének 10. és 11. cikkelyeiben foglalt alapelvek érvényesüléséhez alapvető fontosságú az internet védelme, ugyanakkor ezen szabadságjogok érvényesülése mellett fontos a polgárok megfelelő tájékoztatása, hogy felelős módon használják fel az internet nyújtotta szolgáltatásokat. Ahhoz, hogy az emberek megbízzanak az internetben nélkülözhetetlen a személyiségi jogok, és a személyes adatok védelme.

A CDMSI munkájában arra fókuszál, hogy megfelelő iránymutatást adjon az állami és nem állami szereplőknek, hogy azok úgy aknázzák ki a digitális technológia által biztosított lehetőségeket, hogy közben a véleménynyilvánítás szabadságának alapelvét maximálisan érvényesítik. A CDMSI munkáját három szakértői csoport segíti. A médiakörnyezet és reform (MSI-REF), a véleménynyilvánítás és digitális technológiák (MSI-DIG), a gyűlöletbeszéd elleni küzdelem (ADI/MSI-DIS) elnevezésű szakértői csoportok ajánlás-tervezetek, és iránymutatások előkészítésével segítik a CDMSI munkáját.

A szervezet honlapjának elérhetősége: Média- és Információs Társadalom Irányító Bizottság (angol nyelvű)