Keleti Partnerségi Elektronikus Hírközlési szabályozók Hálózata (EaPeReg)

2020. április 27.

Az EaPeReg hálózat a keleti partnerségi országok (Örményország, Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Grúzia, Moldovai Köztársaság és Ukrajna) és az EU tagállamok hírközlési hatóságainak szakértőiből, valamint az EU bizottság képviselőiből tevődik össze. A hálózat tagjai már 2010 óta folyamatos szakértői egyeztetéseket tartottak elektronikus hírközlési témákban, de 2012-ben Moldovában került aláírásra az az együttműködési megállapodás, amely alapján független platformként hivatalosan is működik a szervezet.

A hálózat fő célkitűzése, hogy az EU keleti partnerségi államok gazdasági és társadalmi fejlődéséhez hozzájárulva, támogassa elektronikus hírközlési piacaik felzárkózását egy hatékonyan működő, hosszútávú együttműködés keretében.

A tudásalapú társadalmak térnyerésével az elektronikus hírközlés jelentőssége is számottevően nőtt a keleti partnerségi régióban. Mivel az egyes partnerségi országok elektronikus hírközlési piacai és szabályozási politikái is sokban különböznek egymástól, szabályozó hatóságaik felismerték, hogy a szabályozási keretprogramok alapelveinek harmonizálásával növelhetik a szabályozói döntések kiszámíthatóságát. A szektor reformja alapvető feltétele olyan egyetemes, megfizethető, magas szinvonalú szolgáltatások nyújtásához, amelyek hozzájárulnak a jövőbeni gazdasági növekedéshez. Ezen erőfeszítések pozitív hatással lesznek a térségi szektorális beruházásokra is. Az információs társadalom színterén történő együttműködés kiemelkedő fontosságú a fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődés érdekében, ezért is szerepel prioritásként az európai szomszédságpolitikai akciótervekben. Az EaPeReg, mind régiós szinten, mind pedig az Európai Unióval történő együttműködés keretében, hatékony eszköznek bizonyul a fenti célok eléréséhez.

A hálózat elnökségi feladatait párhuzamosan egy EU tagállami és egy partnerségi hatóság és társminisztérium látja el a szervezetben. 2019 Novemberében tartott plenáris ülés értelmében jelenleg a lengyel szabályozóhatóság és társminisztérium elnökli a hálózat tevékenységét szoros együttműködésben az azeri szabályozó hatósági és minisztériumi képviselőkkel.

Az NMHH 2014 óta követi nyomon a szervezet tevékenységét. Mind a plenáris üléseken, mind pedig munkacsoporti szinten részt vesznek szakértők az EaPeReg munkájában.

A szervezet honlapjának elérhetősége: Keleti Partnerségi Elektronikus Hírközlési szabályozók Hálózata (angol nyelvű honlap)