Európai Védelmi Ügynökség (EDA)

2020. április 27.

Az EDA, mint védelmiképesség-fejlesztési, kutatási, beszerzési és hadfelszerelési ügynökség 2004-ben az Európai Tanács 2004/551/KKBP számú közös kül- és biztonságpolitikai együttes fellépésével azért jött létre, hogy támogassa az Unió védelmi képességeinek a válságkezelés területén történő fejlesztésére, valamint az európai biztonság- és védelempolitika fenntartására irányuló tanácsi és tagállami erőfeszítéseket.

Az EDA az Európai Tanács felügyelete alatt, az Unió egységes intézményi keretén belül működik. Fő feladata a Bizottság és a tagállamok kulcsfontosságú védelmi és válság-menedzsment képességeinek tagállamok közötti összehangolt fejlesztése, az EU globális stratégia, a közös biztonság- és védelempolitika (Common Security and Defence Policy, CSDP), valamint a közös kül- és biztonságpolitika (Common Foreign and Security Policy, CFSP) megvalósítása.

Az EDA jelenleg futó leglényegesebb programjai a tagállamok közös katonai képességeinek − az EU-NATO partnerségre támaszkodó − kialakítását szolgáló Állandó Strukturális Együttműködés (Permanent Structured Cooperation, PESCO) és az Európai Védelmi Ipari Fejlesztési Program (European Defence Industrial Development Program, EDIDP).

Az NMHH-nál szolgálatot teljesítő hivatásos katona állományú szakértők jelenleg az EDA Rádióspektrum Projekt Csoportjában (PT RS) a Magyar Honvédség felelős szervezeteivel szorosan együttműködve látják el a nemzeti képviseletet.

A szervezet honlapjának elérhetősége: Európai Védelmi Ügynökség (angol nyelvű honlap)