Európai Parlament (EP)

2020. április 27.

A Parlament társjogalkotóként, a Tanáccsal együtt jogosult jogalkotási javaslatok elfogadására és módosítására, illetve az uniós költségvetésről szóló döntéshozatalra.

A Parlament emellett felügyeli a Bizottság és más uniós szervek munkáját, és együttműködik az uniós tagállamok nemzeti parlamentjeivel is. Befolyása folyamatosan nőtt az uniós szerződések egymást követő módosításaival, amelyek révén egyre nagyobb lett az Unió egyetlen közvetlenül választott testületének hatásköre.

Jelenleg a Parlament szerepet játszik a demokratikus döntéshozatal előmozdításában Európában, emellett pedig szerte a világon a demokrácia, a szólásszabadság és a szabad választások érvényesítésének támogatásában.

A képviselők húsz állandó szakbizottságban tevékenykednek. E bizottságok jelentések elfogadása révén alakítják a jogalkotási javaslatokat, a plenáris ülésen megvizsgálandó módosításokat javasolnak és tárgyalócsoportokat neveznek ki a Tanáccsal folytatott, uniós jogszabályokkal kapcsolatos jogalkotási tárgyalásokra.

Saját kezdeményezésű jelentéseket fogadnak el, szakértői meghallgatásokat szerveznek, valamint ellenőrzik a többi uniós szervet és intézményt.

Az elektronikus hírközléssel kapcsolatos szakpolitikai kérdések az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottsághoz tartoznak (ITRE – Committee on Industry, Research and Energy).

A bizottság távközlésért felelős hatáskörében többek között az alábbiakért felel:

  • az Unió iparpolitikája és kapcsolódó intézkedések, az új technológiák alkalmazása, beleértve a kis- és középvállalkozásokra vonatkozó intézkedéseket,
  • az Unió kutatás- és innovációs politikája, beleértve a tudományt és technológiát, valamint a kutatási eredmények terjesztését és hasznosítását,
  • európai űrpolitika,
  • az információs társadalom, az információtechnológia és a kommunikációs hálózatok és szolgáltatások, beleértve a technológiai és biztonsági aspektusokat és transzeurópai hálózatok létrehozását és fejlesztését a távközlési infrastruktúra ágazatban, valamint az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) tevékenységeit.

A magyar szakmai álláspont becsatornázása érdekében az NMHH együttműködik a mindenkori elektronikus hírközlésért felelős tárca szakértőivel az ITRE-vel történő egyeztetéseken, illetve ad-hoc képviselői kérdések, megkeresések megválaszolásában.

A szervezet honlapjának elérhetősége: Európai Parlament