Az Európai Unió Tanácsa (Council of the European Union)

2020. április 27.

Az Európai Unió Tanácsa az EU-tagállamok kormányainak képviseletét ellátó intézmény, mely egyik fő döntéshozó szervként – az Európai Parlamenttel együtt - uniós jogszabályokat fogad el és összehangolja az uniós szakpolitikákat. A legtöbb esetben az „együttdöntésként” is ismert rendes jogalkotási eljárás keretében, az Európai Parlamenttel közösen vitatja meg és fogadja el a jogalkotási aktusokat. Az együttdöntést azokon a szakpolitikai területeken alkalmazzák, ahol az EU kizárólagos vagy a tagállamokkal megosztott hatáskörrel rendelkezik. A Tanács ilyenkor az Európai Bizottság által benyújtott javaslatok alapján alkot jogszabályt.

A Tanácsban az uniós országok miniszterei üléseznek, akik felhatalmazással bírnak arra nézve, hogy kormányuk nevében kötelezettséget vállaljanak a Tanács ülésein elfogadott intézkedések végrehajtására. Az elektronikus hírközlési és a postai szektorral kapcsolatos intézkedéseket a Közlekedési és Távközlési Miniszteri Tanács ülésein vitatják meg.

Az NMHH és jogelődjei 2004 óta segítik a Tanács üléseire a hatóságot is érintő kérdésekben a szakmai álláspont kialakítását a mindenkori elektronikus hírközlésért felelős minisztérium szakértőivel. A Közlekedési és Távközlési Miniszteri Tanács üléseinek előkészítése a távközléssel és az információs társadalommal valamint a postai szolgáltatásokkal foglalkozó munkacsoportokban zajlik. Az előbbi munkacsoport szakdiplomatákból áll és többek között az információs és kommunikációs technológiákkal az azokhoz szükséges infrastruktúrával, az internethez és a digitalizált egységes európai piac létrehozásához szükséges feladatokkal foglalkozik. Az utóbbi a postai szolgáltatásokhoz fűződő belső és külső uniós kérdéseket vitatja meg.

A szervezet honlapjának elérhetősége: Az Európai Unió Tanácsa