Rádióspektrum Bizottság (RSC)

2020. április 27.

A spektrumhasználatra vonatkozó uniós harmonizált feltételek kidolgozásáért felelős kommitológiai bizottság, a Rádióspektrum Bizottság (Radiospectrum Commitee, RSC), amely 2002-ben jött létre és a tagállamok képviselőiből áll. Az RSC a frekvencia elérhetőségére és hatékony használatára vonatkozó műszaki feltételek uniós szintű harmonizálására irányuló kötelező végrehajtási intézkedések kidolgozásában működik közre, mint javaslat-tevő, döntés-előkészítő szerv.

Az RSC-ben indulnak és zárulnak a harmonizációs folyamatok. A Bizottság tesz javaslatot egy-egy témakörben a harmonizált műszaki feltételek kidolgozására irányuló mandátumra, amit a CEPT-nek küld a Bizottság. A Mandátum tervezeteket RSC megvitatja és tagállamok szavazatát a Liszaboni szerződés alapján számolják. Az RSC-ét a Bizottság vezeti.

Az RSC jelenleg kiemelt feladatai közé tartozik az 5G bevezetését támogató harmonizált szabályok (legkevésbé korlátozó műszaki feltételek) elfogadása. Ebbe beletartoznak a meglevő mobil hírközlésre használható frekvenciasávokra vonatkozó határozatok módosításai és a jelenleg még nem harmonizált, más célra használt sávok esetében a mobil rádiótávközlést lehetővé tevő uniós harmonizációs szabályok alkotása.

A tagállami feladatoknak része a döntések nyelvi verzióinak szakmai véleményezése és a megtörtént implementáció tagállamonként történő bemutatása, a rendszeres beszámolás, a sávhasználat nyomon követése.

Az RSC munkájába megfigyelőként az uniós csatlakozás előtt kapcsolódott be Magyarország, majd teljesjogú taggá a csatlakozással váltunk. Az NMHH delegáltja látja el a tagállami képviseletet évi 4 alkalommal az RSC ülésein. A testület 2020. márciusában tartotta az 70. ülését.

A szervezet honlapjának elérhetősége: Rádióspektrum Bizottság (angol nyelvű honlap)