Rádióspektrum Politikai Csoport (RSPG)

2020. április 27.

Rádióspektum-politikai ügyekben a Rádióspektrum Politikai Csoport (Radiospectrum Policy Group, RSPG) az Európai Bizottság, Parlament és Tanács magas szintű tanácsadó testülete illetékes. Az RSPG tanácsadói minőségben a rádióspektrum európai stratégiai kérdéseivel foglalkozik és segíti a tagállamok együttműködését a rádióspektrum Unión belüli használatának stratégiai tervezése, koordinációja és harmonizációja terén. Az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex eredményeként 2019-ben megújult az RSPG. Első lépésben a Bizottság változtatta meg az RSPG-t megalapozó határozati szabályozást. A Kódex az RSPG két korábban már létező, tagállamok által önkéntes alapon létrehozott eljárását formalizálta: nevesítésre került a jószolgálati tevékenység, illetve formalizált lett a szakértői áttekintő eljárás a frekvenciaértékesítések esetén.

Magyarország az RSPG munkájába formálisan az uniós csatlakozással kapcsolódott be, de megfigyelőként már az 1. üléstől volt magyar delegáltja az RSPG-nek. Az RSPG-ét a tagállamok közül választott Elnök vezeti 2 évig. Az Elnök munkáját a szintén tagállamok közül választott alelnök segíti, aki szinte automatikusan követi az Elnököt pozíciója betöltésében. Az RSPG munkatervét az új elnöki periódus kezdetén maga határozza meg. Bizottság titkárságként támogatja az RSPG munkáját. Évente három plenáris ülést tart az RSPG, míg a munkatervében szerepelő témakörök feldolgozása munkacsoportokban zajlik.

Az NMHH látja el Magyarország képviseletét a szervezetben 2008 óta. 2007 novemberétől az NMHH akkori elnöke látta el a szervezet alelnöki posztját, majd 2008-ban az elnöki posztot. Az akkor érvényben lévő trojka rendszerben egy éves váltásokkal váltották magukat az elnöki, alelnöki poszton a tagállamok. 2011 februárjáig volt magyar tagja az RSPG-ét irányító trojkának.

Az RSPG 2019-ben két jelentést is elfogadott az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex spektrumpolitikával összefüggő rendelkezéseinek elemzéséről, különös tekintettel az RSPG feladataira. A témakör egyik társ-raportőre az NMHH munkatársa volt. Az első jelentés az általános kérdésekkel, míg a második jelentés e szakértői áttekintő eljárás praktikus elemeivel foglalkozott. Az NMHH aktív közreműködésével fejleszti tovább az értékesítésekkel kapcsolatos szakértői áttekintő eljárást. Az RSPG jelentés szolgált alapul Kódex alapján megújult eljárási szabályoknak.

A szervezet honlapjának elérhetősége: Rádióspektrum Politikai Csoport (angol nyelvű honlap)