Európai Bizottság (EC)

2020. április 27.

Az Európai Bizottság az EU politikai függetlenséget élvező végrehajtó szerve, amely Európának, mint egységnek képviseli az érdekeit. Kizárólagos hatáskörébe tartozik az új uniós jogszabályjavaslatok kidolgozása, és ez az intézmény felelős az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa által hozott döntések végrehajtásáért.

A Bizottság fő feladatai közé tartozik:

  • olyan célkitűzéseket és javaslatokat dolgoz ki, amelyek arra irányulnak, hogy védelmezzék az Európai Unió és az uniós polgárok érdekeit olyan kérdésekkel kapcsolatban, melyeket nem lehet hatékonyan kezelni tagállami szinten
  • jogalkotási javaslatokat készít elő az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa számára
  • Az Európai Unió Bíróságával közösen gondoskodik arról, hogy az EU jogszabályait mindegyik uniós ország megfelelően alkalmazza.
  • Az uniós országok nevében eljárva részt vesz a nemzetközi szervezetek munkájában, különösen a kereskedelempolitika és a humanitárius segítségnyújtás területén.
  • Nemzetközi megállapodások megkötésére irányuló tárgyalásokat folytat az EU képviseletében.

Az intézmény politikai vezetéséről a biztosok testülete gondoskodik, melyet tagállamonként egy biztos alkot. A testület vezetője - a Bizottság elnöke - dönt arról, hogy melyik biztos melyik szakpolitikai területért legyen felelős.

A Bizottság napi működtetéséről az intézmény dolgozói gondoskodnak, akik főigazgatóságoknak nevezett szervezeti egységekben végzik munkájukat. A főigazgatóságok mindegyike meghatározott szakpolitikai területért felelős

Magyarország Európai Unióhoz történt csatlakozása óta (2004) az NMHH és jogelődjei széleskörű szakmai támogatást nyújtottak az Európai Bizottság és a mindenkori elektronikus hírközléssel és más digitális témákkal megbízott főigazgatóságának. Jelenleg a Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok Főigazgatósága (DG CONNECT) felelős a digitális egységes piaccal, az internetbiztonsággal, valamint a digitális tudománnyal és innovációval kapcsolatos uniós szakpolitikáért.

Az NMHH szakértői aktívan közreműködnek a komitológiai bizottsági munkában, több bizottság tevékenységét figyelemmel kísérik (pl. COCOM, RSC, TCAM). Ezenfelül ad-hoc munkacsoportok ülésein vesznek részt az elektronikus hírközlésért mindenkor felelős magyar szakminisztérium képviselőivel. Folyamatos kapcsolatot tartanak és konzultálnak a hatóságot érintő notifikációs kérdésekben a DG CONNECT munkatársaival.

A szervezet honlapjának elérhetősége: Európai Bizottság