Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO)

2020. április 27.

A NATO politikai-katonai szövetség. Politikai célkitűzései a közös béke és biztonság fenntartása, a stabilitás és jólét elősegítése, valamint a demokrácia, az egyéni szabadság és jog uralmának megőrzése. Katonai alapelvei az egyéni és kollektív védelem, a válságkezelés és a kooperatív biztonság.

A NATO alapító egyezményét, az Észak-atlanti Szerződést 1949-ben 12 ország írta alá, jelenleg 29 tagja van. Magyarország 1994-ben lett NATO partner, majd 1999. március 12-i NATO csatlakozást követően, teljes jogú taggá vált.

Az NMHH szakértői aktívan közreműködnek a szervezet munkájában.

A NATO Tanácsadó, Vezetési és Irányítási Testület (C3B) Polgári-katonai Spektrum Képesség Panel (CaP3) spektrumgazdálkodási kérdésekben a nemzeti polgári hatóságok és katonai szervezetek részvételével, a stratégiai parancsnokságokkal egyeztetve támogatja az Észak-atlanti Tanács (North Atlantic Council, NAC), a NATO Katonai Bizottság (Military Committee, MC) és a C3B munkáját.

Felelős a NATO spektrumgazdálkodási dokumentumai, a NATO Közös Polgári-katonai Frekvenciaegyezmény (NATO Joint Civil/Military Frequency Agreement, NJFA), valamint a soron következő ITU-R Rádiótávközlési Világértekezlet (World Radicommunication Conference, WRC) NATO álláspontjának kidolgozásáért, továbbá a spektrumgazdálkodás technikai megvalósításáért.

A CaP3 keretében az NMHH munkatársai a nemzeti polgári és katonai érdekek képviseletét a Magyar Honvédséggel szorosan együttműködve látják el.

A NATO Polgári Vészhelyzeti Tervezési Bizottság Polgári Hírközlési Tervezési Csoportjában (Civil Emergency Planning Committee Civil Communications Planning Group, CEPC CCPG) a NATO tagállamok és partner országok polgári kommunikációért felelős szervei veszélyhelyzeti és válságkezelési feladataikat hangolják össze. A CEPC CCPG munkájában az NMHH munkatársai rendszeresen részt vesznek.

A szervezet honlapjának elérhetősége: Észak-atlanti Szerződés Szervezete (angol nyelvű honlap)