Egyetemes Postaegyesület (UPU)

2020. április 27.

Az Egyetemes Postaegyesület a nemzetközi postai együttműködés kiemelkedő jelentőségű, világméretű fóruma, az ENSZ egyik legnagyobb és legrégebben szakosított intézménye, melyet 22 ország, köztük Magyarország államközi szerződéssel alapított 1874-ben. Jelenleg 192 tagállama van, így a legfőbb együttműködési platform a postai szektor szereplői között.

Az UPU célja, hogy biztosítsa az általános postaszolgálat megszervezését és tökéletesítését, és ezen a téren elősegítse naprakész postai szolgáltatások és termékek átfogó hálózatának fejlesztését. Tanácsadói, mediátori és összekötő funkciót is ellát, és technikai segítségnyújtást is biztosít, amennyiben szükséges. A szervezet a nemzetközi levélpostai küldeményekkel kapcsolatos szabályok meghozatalán túl ajánlásokat fogalmaz meg a levél- és csomagküldemények, illetve a pénzügyi szolgáltatások forgalmának növelése érdekében és a fogyasztóknak nyújtott szolgáltatások minőségének javítása céljából.

Az UPU 145 éves működése során Magyarország mindig fontos szerephez jutott a döntéshozatali eljárásokban a szervezet mindkét fő döntéshozatali szintjén:

  • a Postai Szolgáltatók Tanácsában,
  • az Igazgatási Tanácsban

Az NMHH szakértői az Igazgatási Tanács munkáját segítik.

A szervezet honlapjának elérhetősége: Egyetemes Postaegyesület (angol nyelvű honlap)