Távközlési Megfelelősségértékelési és Piacfelügyeleti Bizottság – (TCAM)

2020. május 15.

A Távközlési Megfelelősségértékelési és Piacfelügyeleti Bizottság (TCAM) egy tagállami képviselőkből álló bizottság, amelyet az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i, a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014/53/EU irányelve (rádióberendezés irányelv, RED) hozott létre. Feladata, hogy segítse az Európai Bizottság munkáját, véleményezze a RED végrehajtását szolgáló uniós implementációs aktusok és a kapcsolódó bizottsági határozatok tervezetét, valamint véleményt alkosson olyan, az irányelv egységes értelmezésével kapcsolatos kérdésekben, amelyeket a tagállamok valamelyike, vagy az Európai Bizottság elé terjeszt.

A TCAM-ben Magyarországot képviselő tagállami delegáció vezetője a témában szabályozási hatáskörrel rendelkező minisztérium (jelenleg az Innovációs és Technológiai Minisztérium), az NMHH képviselője a delegáció tagjaként vesz részt a szervezet munkájában.

A TCAM mellett működik egy nagyobb létszámú szakértői bizottság (Radio Equipment Expert Group – Rádióberendezésekkel foglalkozó szakértői csoport) amelynek a tagállamok képviselői mellett a gyártók és a fogyasztók érdekképviseleti és szakmai szervezetei is tagjai. A szakértői bizottságban hazánkat a TCAM tagállami delegáció képviseli.

A TCAM és a szakértői bizottság tevékenységével kapcsolatban további információ érhető el az Európai Bizottság Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatóságának (DG GROW) a rádióberendezésekkel foglalkozó oldalán:

A szervezet honlapjának elérhetősége: Távközlési Megfelelősségértékelési és Piacfelügyeleti Bizottság