A Médiatanács 609/2020. (VI. 30.) számú döntése

A Nagykanizsa 100,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 2020. február 21-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása

Hatósági döntés dátuma: 2020. június 30.

 1. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés a) pontja szerint megállapítja, hogy a honlapján és hirdetményi úton 2020. február 21-én közzétett, a Nagykanizsa 100,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára megindított pályázati eljárás eredményes.
 2. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerint megállapítja, hogy a Nagykanizsa 100,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára megindított pályázati eljárás nyertese

  a Karc FM Média Kft. pályázó

  az alábbi pontszámokkal

  Pályázó
  Műsorterv
  (max. 37 pont /10+15+4+8/)
  Média-
  szolgál-
  tatási
  tapaszta-
  lat (max.
  8 pont)
  Kiegészítő
  médiaszol-
  gáltatás
  (max. 3
  pont)
  Össz-
  pont-
  szám
   
  A hírműsor-
  számok
  minimális
  időtartama az
  éjszakai órák
  (23.00-05.00)
  nélküli napi
  műsoridőben
  (max. 10 pont)
  Egyéb
  (fogyasztóvédelmi
  egészségvédelmi,
  környezetvédelmi
  és/vagy
  kulturális ajánló
  témájú) műsorszámok
  minimális időtartama
  a heti teljes
  műsoridőben
  (max. 15 pont)
  Idegen nyelvű
  hírműsor-
  számok
  minimális
  időtartama
  a napi teljes
  műsoridőben
  (max. 4 pont)
  Műsor-
  terv
  szubjektív
  értékelése
  (max. 8
  pont)
       
  Karc FM
  Média Kft.
  10 pont
  15 pont
  4 pont
  8 pont
  2+5=7 pont
  3 pont
  47 pont
  Katolikus
  Rádió Zrt.
  10 pont
  15 pont
  4 pont
  0 pont
  2+4=6 pont
  3 pont
  38 pont
 3. A Médiatanács a Karc FM Média Kft. Nagykanizsa 100,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatását az Mttv. 66. § (5) bekezdése alapján közösségi médiaszolgáltatásként ismeri el.
 4. A Médiatanács a 2. pont szerinti döntésének a nyertessé nyilvánított Karc FM Média Kft. pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági szerződéskötési eljárást.
 5. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi.