A Médiatanács 617/2020. (VI. 30.) számú döntése

A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. által üzemeltetett M1 állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2020. május 1-jén közzétett „Ma reggel” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Smtv. 20. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése]

Hatósági döntés dátuma: 2020. június 30.

A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató M1 állandó megnevezésű médiaszolgáltatásán 2020. május 1-jén 8:23:12-től sugárzott „Ma reggel” című műsorszám közzététele során egy alkalommal megsértette az Smtv. 20. § (3) bekezdését, ezért az Mttv. 186. § (1) bekezdése alapján felhívja a Médiaszolgáltatót, hogy a közléstől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének, és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől.