A Médiatanács 765/2020. (VII. 28.) számú döntése

A Hajdúszoboszlói Városi Televízió állandó megnevezésű, helyi vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2020. május 8-án sugárzott „Hírhozó” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Smtv. 20. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése]

Hatósági döntés dátuma: 2020. július 28.

  1. A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató a Hajdúszoboszlói Városi Televízió állandó megnevezésű, helyi vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatásán 2020. május 8-án sugárzott „Hírhozó” című műsorszám közzététele során egy alkalommal megsértette az Smtv. 20. § (3) bekezdését, ezért az Mttv. 186. § (1) bekezdése alapján felhívja a Médiaszolgáltatót, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől.
  2. A Médiatanács döntéséről az Mttv. 145. § (3) bekezdésének megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a bejelentőket.