A Médiatanács 925/2020. (X. 9.) számú döntése

A Tavi Kft. által üzemeltetett TaVi TV állandó megnevezésű, helyi vételkörzetű, közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2020. július 27. és augusztus 2. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése]

Hatósági döntés dátuma: 2020. október 9.

A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató a TaVi TV állandó megnevezésű, helyi vételkörzetű, közösségi jellegű médiaszolgáltatáson 2020. augusztus 1-jén 19:15:35-től sugárzott „Creative chef” című műsorszámot követően 19:36:55-től közzétett médiatartalom miatt egy alkalommal megsértette az Smtv. 20. § (3) bekezdését, ezért az Mttv. 186. § (1) bekezdése alapján felhívja a Médiaszolgáltatót, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől.