Függelék a PC/25431-x/2020. számú határozathoz

Közzétéve: 2020. október 21.

A határozat mellékletét képező kérdőívek az előírt határidőn belül kitöltve, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság)

https://adatkapu.nmhh.hu

címen elérhető elektronikus ügyintézési infrastruktúrájának igénybevételével, vagy a Szolgáltató által igénybe vehető egyéb elektronikus ügyintézés igénybevételével, vagy postai úton, a

1525 Budapest, Pf. 75.

postacímen nyújtandók be.

Az NMHH Adatkapu egy internetes címen elérhető felület, melynek használatához nem szükséges egyéb alkalmazást telepíteni. A szolgáltatást csak a rendszerben regisztrált Szolgáltatók vehetik igénybe. Ha a Szolgáltató a Hatóságnál már bejelentett Szolgáltató, az nem jelenti automatikusan az Adatkapu rendszerbe való bekerülést, a regisztráció igényét külön kell jelezni.

Az érintett adatok magas biztonságú kezelése érdekében a rendszerhez való hozzáférés csak a kormányzati ügyfélkapun keresztüli belépéssel lehetséges.

Az alkalmazás használatához szükséges technikai előfeltételek:

Internet Explorer (11 vagy magasabb verziójú), Microsoft Edge, Mozilla Firefox 65.x vagy újabb verzió, Google Chrome 76.x vagy újabb verzió, Sun Java 1.6.0 Update18 (vagy ennél újabb Java futtató környezet).

Regisztráció után minden Szolgáltató kap egy virtuális tárhelyet, ahol kizárólag a saját profiljához kötődő és elérhető elektronikus nyomtatványok, azaz űrlapok jelennek meg. Az űrlapok kitöltése és tárolása is a tárhelyen történik, így a szolgáltatás fenntartásához nem kell saját infrastruktúrát fenntartani.

Az Adatkapu rendszerhez való hozzáférés csak a kormányzati Ügyfélkapun keresztüli belépéssel lehetséges, ami az okmányirodákban igényelhető regisztrációhoz kötött.

Az Ügyfélkapu regisztrációt annak a magánszemélynek kell elvégeznie, aki a bevallásokat, adatszolgáltatásokat el fogja küldeni a Hatósághoz, illetve aki megbízója képviseletében az ügyeket elektronikusan kívánja intézni.

A Hatóság elektronikus űrlapjai a következő helyen érhetők el:

https://adatkapu.nmhh.hu

Sikeres (ügyfélkapus) azonosítás és az Adatkapuba történő belépés után a bal oldali főmenü „Piacelemzési adatszolgáltatás / Mobil adatszolgáltatás - 2020” menüre kattintva, a képernyő jobb oldali ablakában megjelenik az űrlap.

Az adatszolgáltatás a kapcsolódó elektronikus űrlapon, az előírt kitöltendő nyomtatványok csatolásával és az űrlap Hatóság részére történő beküldésével teljesíthető. A Szolgáltató az adatszolgáltatás beérkezéséről hivatalos elektronikus érkeztető azonosítót kap a beküldés után közvetlenül, amely hivatalos visszaigazolás arról, hogy a Hatóság a beadványt befogadta.

További információkat az Adatkapuról, annak működéséről és a regisztráció folyamatáról a Hatóság internetes honlapján (https://nmhh.hu), a

Tájékoztató az NMHH Adatkapu működéséről

link alatt talál.

Tekintettel arra, hogy a benyújtott dokumentumokat a vonatkozó jogszabályok szerint természetes személyek hitelesítik, kérjük, hogy a benyújtó személy céges meghatalmazását, valamint képviselői nyilatkozatát hagyományos úton (faxon vagy postai küldeményként) az Adatkapun történő adatszolgáltatás teljesítése előtt, a megfelelő Adatkapus regisztráció érdekében szíveskedjen eljuttatni a következő telefax számra:

06-1-468-0680

vagy a következő postacímre:

1525 Budapest, Pf. 75.

A Hatóság a fenti elektronikus formátumban megküldött adatlapok beérkezéséről visszaigazoló e-mailt küld a Szolgáltatónak.

A Hatóság a Szolgáltatók adatszolgáltatási kötelezettségének elősegítése, valamint a hatékony adatfeldolgozás érdekében az adatszolgáltatásra irányuló határozat kézbesítésével egyidejűleg a kérdőíveket elektronikus – Excel és Word fájl – formátumban a

https://nmhh.hu/MOBIL_2020

internetes címen megtalálható oldalon hozzáférhetővé és letölthetővé teszi.

Kérjük, hogy a kitöltött kérdőívek Hatóság részére történő eljuttatásával egyidejűleg adja meg azon személy nevét és elérhetőségeit, aki útján a Hatóság a Szolgáltatóval az adatszolgáltatással összefüggésben kapcsolatot tud tartani.

A kérdőívekben szolgáltatott üzleti titkot képező és bizalmas adatok teljes körű védelemben részesülnek, azok kezelése a jogszabályok által megkövetelt módon történik.

A kitöltött kérdőívek azonosíthatósága, valamint a szolgáltatott adatok feldolgozásának megkönnyítése érdekében a Szolgáltatók kötelesek feltüntetni a határozatban tudomásukra hozott szolgáltatói azonosítót, melyet a megfelelően kitöltött kérdőívben, a megadott helyen, illetve elektronikus adathordozón történő továbbítás esetén a fájlnévben is fel kell tüntetni.

A fenti URL-ről letöltött és kitöltött adatszolgáltatási kérdőíveket a Hatóság csak úgy tudja fogadni, ha a Szolgáltató a – szolgáltatói tevékenysége alapján kitöltésre kötelezett – kérdőívek mindegyikét egyidejűleg beküldi.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az adatkapun a megadott felületen csak egy alkalommal küldhető be a kérdőív! Minden további beküldés a ’Nyilatkozattételi űrlapon’, az adatszolgáltatási határozat iktatószámára való hivatkozással küldhető be. Az adatszolgáltatás hiányos vagy hibás teljesítése esetén a Hatóság által azonos tárgyban, de más iktatószámon kiküldött határozattal kiszabott ismételt, illetve további adatszolgáltatási kötelezettség esetén is a ’Nyilatkozattételi űrlapon’, ezen utóbbi határozatban megadott iktatószámra kell az adatokat beküldeni, az űrlapokat csatolni.

Az adatszolgáltatással érintett időszakban szolgáltatást nem nyújtó Szolgáltatók a határozat 1. számú mellékletét képező CD-mellékleten elküldött kvantitatív adatlap 9.0_Nyilatkozat munkalapján található szolgáltatói nyilatkozat kitöltésével (aláírással és pecséttel ellátva) és visszaküldésével teljesíthetik az adatszolgáltatást postai úton, vagy FAX-on, adatkapus beküldés esetén az 1.1., az 1.2. és a 9.0. adatlapokat kell kitölteni és a kérdőívek mindegyikét egyidejűleg beküldeni!