A Médiatanács 1036/2020. (XI. 17.) számú döntése

Az ATV Zrt. által üzemeltetett ATV Spirit állandó megnevezésű médiaszolgáltatás 2020. július–augusztus hónapokban közreadott műsorát érintő hatósági ellenőrzés során tett megállapítások [az Mttv. 33. § (3) bekezdés d) pontjában foglalt rendelkezés megsértése]

Hatósági döntés dátuma: 2020. november 17.

A Médiatanács megállapítja, hogy az ATV Zrt. az általa üzemeltetett ATV Spirit állandó megnevezésű médiaszolgáltatás 2020. július–augusztus hónapok közötti működése során megsértette az Mttv. 33. § (3) bekezdés d) pontjában foglalt rendelkezést, ezért a Médiaszolgáltatót az Mttv. 186. § (1) bekezdése alapján felhívja, hogy haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől.