2021 választóvonal lesz az elektronikus hírközlésben

Mit ellenőriz az NMHH jövőre?

Közzétéve: 2020. december 21.

Az európai uniós új elektronikus hírközlési kódex hazai érvényesülésének vizsgálatát állítja középpontba a hírközlési hatóság a 2021-es piacfelügyeleti tervében.

Jelentős változásokat hoz az új EU-s szabályozás

Az új európai uniós keretszabályokat tartalmazó Európai elektronikus hírközlési kódex – amelynek előírásait az elektronikus hírközlésről szóló törvény és az ahhoz kapcsolódó NMHH-rendeletek módosításai ültetnek át a hazai jogrendszerbe – a jövő évtől alapjaiban érinti a hírközlési szolgáltatók működését és a hatóság felügyeleti munkáját. Egyrészt jelentősen bővül a szabályozás hatálya alá tartozó szolgáltatások köre (pl. ide tartoznak már az e-mail-szolgáltatások és az M2M – machine-to-machine, gépek közötti – szolgáltatások). Másrészt megváltozik a szolgáltatási kategóriák elnevezése is, például a korábbi telefon- és mobil rádiótelefon szolgáltatások fogalmát felváltja a számfüggő személyközi hírközlési szolgáltatások kifejezés.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) ehhez igazodva 2021-ben azt kíséri majd figyelemmel, hogy a szolgáltatók felkészültek-e az új szabályokra és alkalmazzák-e azokat a gyakorlatban, többek között az előfizetői szerződésre vonatkozó, jelentősen módosult, alapvető szabályokat.

A hírközlési szolgáltatóknak csak készülékvásárláskor, az előfizetők kérése alapján lehet kétéves határozott idejű előfizetői szerződést kötniük, egyéb esetekben a határozott idő maximum egy év lehet. Az NMHH 2020 után jövőre is ellenőrizni fogja ennek betartását mind a szolgáltatók általános szerződési feltételeiben (ÁSZF), mind a követett gyakorlatban.

A hírközlési hatóság jövőre kiemelten ellenőrzi a szolgáltatók hibakezelését, ugyanis ez ügyben évről évre sok panasz érkezik a hatósághoz. A mobiltelefonos, mobilinternetes és a televíziós szolgáltatásoknál a hibakezelésben a szolgáltatóknak rögzített eljárásrendet kell követniük, például a határidőn túli hibaelhárításkor kötelesek kötbért fizetni, de az NMHH-hoz érkező kérelmek tanúsága szerint a szabályokat sokszor nem tartják be.

Postai szolgáltatások, rádiós és villamos berendezések

A postai szolgáltatások piacán az NMHH többek között ellenőrzi a szolgáltatóknál a felhasználói panaszok kezelését és az egyetemes postai szolgáltatásokat ellátó Magyar Posta Zrt.-nél a minőségi követelmények teljesülését, amihez próbaküldeményekkel végzett méréseket is felhasznál. A hatóság 2020-hoz hasonlóan jövőre is figyelmet fordít arra, hogy felderítse a hatóság engedélye vagy bejelentés nélkül postai szolgáltatást nyújtó cégeket. A hírközlési hatóság azt is ellenőrzi, hogy a különböző  postai közvetítők – amelyek például egy-egy cég küldeményeit összegyűjtik és feladják, vagy a postáról kiszállítják a nekik érkezett küldeményeket – végeznek-e olyan tevékenységet, amely már postai szolgáltatásnak minősül – ez ugyanis a tevékenységtől függően bejelentéshez vagy engedélyhez kötött.

A hatóság 2021-ben továbbra is ellenőrizni fogja a rádióberendezéseknél és a villamos berendezéseknél (mint pl. mosógépek, mikrohullámú sütők), hogy a gyártók és a forgalmazók betartják-e az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó előírásokat. A piacon ugyanis csak olyan elektromos berendezések lehetnek forgalomban, amelyek a működésük során nem okoznak káros zavarást a különféle vezeték nélküli hálózatok és rendszerek működésében. Az NMHH ellenőrzi majd, hogy a berendezések gyártói, valamint a forgalmazásban résztvevő szereplők betartják-e a rájuk vonatkozó kötelezettségeket.

A teljes felügyeleti terv elolvasható a hatóság honlapján.