A Médiatanács 1096/2020. (XII. 7.) számú döntése

A 2019. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségüket határidőben nem teljesítő, az Mttv. 42. § alapján működő helyi és körzeti közösségi médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatókkal szemben indított hatósági eljárások lezárása tárgyában

Hatósági döntés dátuma: 2020. december 7.

A Médiatanács a Bonum Tv Közhasznú Nonprofit Kft. (Bonum Tv - körzeti) médiaszolgáltatóval szemben hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. § (1) bekezdés alapján megállapítja, hogy a médiaszolgáltató az Mttv. 66. § (3) bekezdésében rögzített, 2019. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét megszegte, ezért – figyelmeztetése mellett – felhívja a médiaszolgáltatót a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra.