A Médiatanács 17/2021. (I. 12.) számú döntése

A Tihany 97,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő használatára 2020. október 9-én közzétett pályázati felhívással indított pályázati eljárás eredményének megállapítása

Hatósági döntés dátuma: 2021. január 12.

 1. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés a) pontja szerint megállapítja, hogy honlapján és hirdetményi úton 2020. október 9-én közzétett, a Tihany 97,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára megindított pályázati eljárás eredményes.
 2. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerint megállapítja, hogy a Tihany 97,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára megindított pályázati eljárás nyertese

  a Katolikus Rádió Zrt. pályázó

  az alábbi pontszámokkal

  Pályázó
  Műsorterv
  (max. 38 pont /10+10+4+8/)
  Média-
  szol-
  gáltatási
  tapaszta-
  lat
  (max.
  8 pont)
  Kiegé-
  szítő
  média-
  szol-
  gáltatás
  (max.
  2 pont)
  Össz-
  pontszám
   
  A
  hírműsor-
  számok
  minimális
  időtarta-
  ma az
  éjszakai
  órák
  (23.00-
  05.00)
  nélküli
  napi
  műsor-
  időben
  (max.
  10 pont)
  A
  szöveg
  aránya
  az
  éjszakai
  órák
  (23.00-
  05.00)
  nélküli
  napi
  teljes
  műsoridő-
  ben
  (max.
  5 pont)
  A
  main-
  streamtől
  eltérő
  zenei
  művek
  aránya a
  zenei
  művek
  közzété-
  telére
  szánt napi
  teljes
  műsor-
  időben
  (max.
  5 pont)
  Kulturá-
  lis műsor-
  számok
  minimá-
  lis időtar-
  tama a
  heti
  teljes
  műsor-
  időben
  (max.
  10 pont)
  Műsor-
  terv
  szub-
  jektív
  értéke-
  lése
  (max.
  8 pont)
       
  FM 4
  Rádió
  Kft.
  10 pont
  5 pont
  5 pont
  10 pont
  7 pont
  2+3=5 pont
  2 pont
  44 pont
  Katolikus
  Rádió
  Zrt.
  10 pont
  5 pont
  5 pont
  10 pont
  8 pont
  2+4=6 pont
  2 pont
  46 pont
 3. A Médiatanács a Katolikus Rádió Zrt. Tihany 97,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatását az Mttv. 66. § (5) bekezdése alapján közösségi médiaszolgáltatásként ismeri el.
 4. A Médiatanács a 2. pont szerinti döntésének a nyertessé nyilvánított Katolikus Rádió Zrt. pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági szerződéskötési eljárást.
 5. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi.