A Médiatanács 111/2021. (II. 16.) számú döntése

A Tihany 97,6 MHz helyi vételkörzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 2020. október 9-én közzétett pályázati felhívással indított pályázati eljárásban nyertes Katolikus Rádió Zrt. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása (Cece 91,6 MHz + Tihany 97,6 MHz)

Hatósági döntés dátuma: 2021. február 16.

A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Tihany 97,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára 2020. október 9-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban 17/2021. (I. 12.) számú határozatával megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese a Katolikus Rádió Zrt. és a 227671‑6/2020. számú végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – az Mttv. 63. § (1) bekezdése és a Pályázati Felhívás 3.1.2. pontja alapján az előterjesztés I. számú mellékletében foglaltak szerint hatósági szerződés (szerződésmódosítás) megkötését kezdeményezi a Katolikus Rádió Zrt.-vel a Tihany 97,6 MHz helyi vételkörzetű médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használata tekintetében, a Katolikus Rádió Zrt. pályázati ajánlatában foglaltaknak megfelelően, a Katolikus Rádió Zrt. Cece 91,6 MHz rádiós médiaszolgáltatási jogosultságának vételkörzet-bővítéseként.