A rádiózás helyszínei és a rádióhallgatás platformjai (2018-2020)

Közzétéve: 2021. március 17.

Előzmények

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság - a piaci szereplőkkel történő egyeztetést követően - 2017-ben pályázatot írt ki a rádiós hallgatottságmérés lebonyolítására, melyet a Kantar Hoffmann–M-Meter konzorcium nyert el, jelenlegi nevén a Kantar Hoffmann-Scores Group.

A kutatás a Magyarországon élő, 15 év feletti népességről biztosít információkat. A tender szerint végzett kutatás eredményeinek közlésére az országos és a fővárosi rádiók esetében havonta, a megyei jogú városok és hálózatos vételkörzetek esetében negyedévente, míg a kisebb, helyi vételkörzeteknél félévente kerül sor (havi, negyedéves és féléves adatsorok útján). A tender műszaki leírásának megfelelően a hallgatottságmérés – a kisebb, helyi vételkörzeteknek szentelt kutatási résztől eltekintve - a rádiók kérésére naplós mérési módszertan szerint történik.

Az NMHH megbízása alapján a Kantar Hoffmann-Scores Group felmérte, hogy a magyar társadalom tagjai mely helyszíneken és milyen alternatív módon hallgatnak rádiókat.

A rádiózás helyszínei

A rádióhallgatási szokások idősoros ábrázolásából kiderül, hogy azok 2018 és 2019 során nem, vagy csak időszakosan és minimálisan változtak. Nagyobb kilengések - a relatíve kevésbé elterjedt – munkahelyen valamint az egyéb helyen történő rádiózás esetében volt megfigyelhető. Vélhetően a koronavírus-járvány miatt megnövekedett információigénnyel magyarázható, hogy 2020 második negyedévétől minden helyszínen – így a munkahelyeken is – emelkedett a rádiót hallgatók száma. Az össz rádióhallgató-szám nem nőtt, így alighanem a befogadók kezdtek a korábbinál több helyszínen is rádiót hallgatni. A karanténidőszak alatt elmosódni látszanak a munkahely és az otthon határai, így lehetséges, hogy többen a lakásuk mellett a munkavégzés helyét is megjelölték (1-3. ábra).

Vonaldiagram. A rádióhallgatás helyszínei, 2018. első negyedév – 2020. negyedik negyedév (%, teljes minta). Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

A rádióhallgatás helyszínei, 2018. első negyedév – 2020. negyedik negyedév (%, teljes minta, esetszám: N=8250/negyedév)
Időszak Otthon Autóban Munkahelyen Egyéb helyen
2018/I 71% 50% 20% 15%
2018/II 69% 40% 16% 9%
2018/III 69% 41% 17% 10%
2018/IV 69% 41% 18% 12%
2019/I 71% 42% 19% 12%
2019/II 71% 40% 19% 12%
2019/III 71% 43% 20% 13%
2019/IV 71% 45% 19% 12%
2020/I 72% 48% 23% 15%
2020/II 77% 57% 30% 21%
2020/III 76% 60% 33% 26%
2020/IV 79% 59% 34% 24%

Vonaldiagram. A rádióhallgatás helyszínei, 2018. első negyedév – 2020. negyedik negyedév (esetszám, teljes minta, N=8250/negyedév). Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

A rádióhallgatás helyszínei, 2018. első negyedév – 2020. negyedik negyedév (esetszám, teljes minta, N=8250/negyedév)
Időszak Otthon Autóban Munkahelyen Egyéb helyen
2018/I 5961 4193 1702 1292
2018/II 5776 3377 1324 746
2018/III 5789 3433 1433 819
2018/IV 5754 3400 1540 969
2019/I 5916 3524 1586 969
2019/II 5947 3383 1599 998
2019/III 5955 3599 1668 1070
2019/IV 5963 3731 1616 1039
2020/I 6040 3980 1888 1271
2020/II 6310 4798 2484 1752
2020/III 6444 5028 2784 2200
2020/IV 6576 4932 2807 2036

Oszlopdiagram. A rádióhallgatás helyszíne a 15 év feletti teljes lakosság körében (%). N=33.000/év. Egy megkérdezett több helyszínen is rádiózhat, ezért az eredmények összege meghaladhatja a 100%-ot. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

A rádióhallgatás helyszíne a 15 év feletti teljes lakosság körében (%). N=33.000/év. Egy megkérdezett több helyszínen is rádiózhat, ezért az eredmények összege meghaladhatja a 100%-ot
Időszak Otthon Autóban Munkahelyen Egyéb helyen
2018. jan-márc. 71,17 50,06 20,32 15,43
2018. ápr-jún. 68,97 40,32 15,80 8,91
2018. júl-szept. 69,13 40,99 17,12 9,77
2018. okt-dec. 70,04 42,50 19,48 12,42
2019. jan-márc. 70,79 42,17 18,98 11,59
2019. ápr-jún. 71,16 40,48 19,14 11,94
2019. júl-szept. 71,26 43,07 19,97 12,81
2019. okt-dec. 71,36 44,65 19,34 12,44
2018 69,83 43,47 18,18 11,63
2019 71,14 42,59 19,36 12,19
2020 76 56 30 22

Penetrációs szempontok miatt a munkahelyen és az autóban történő rádiózás némileg eltérő értelmezést igényel, mint az otthoni. Nem mindenkinek van autója, valamint a mintában olyan korú válaszadók is találhatók, akiknél a munkavégzés nem tipikus tevékenység (nagyon fiatalok, nagyon idősek). Ez jól megmutatkozik a 2020 első negyedévére vonatkozó, demográfiai bontás szerint ábrázolt adatokban (4-19. ábra).

A 20-59 évesek között jóval többen mondták azt, hogy az autóban és a munkahelyükön is hallgatnak rádiót. A 60 év fölöttiek körében láthatóan magasabb az otthonukban rádiózók aránya, ami nem meglepő, ha arra gondolunk, hogy ez a korosztály a napjának jóval nagyobb részét tölti el otthonában, mint a fiatalabbak.

A rádiózás helyszínei nemek szerint

Otthoni környezetben, nemek szerint

Oszlopdiagram. A rádióhallgatás otthoni környezetben nemek szerint 2018. első és 2020. negyedik negyedév között (%, teljes minta, N=33.000/év). Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

A rádióhallgatás otthoni környezetben nemek szerint 2018. első és 2020. negyedik negyedév között (%, teljes minta, N=33.000/év)
A válaszadó neme 2018.jan-márc. 2018.ápr-jún. 2018.júl-szept. 2018.okt-dec. 2019.jan-márc. 2019.ápr-jún. 2019.júl-szept. 2019.okt-dec. 2018 2019 2020
Férfi 69 65 66 66 67 70 69 69 66 68 74
73 72 72 74 74 73 73 74 73 73 78

Autóban, nemek szerint

Oszlopdiagram. A rádióhallgatás autóban nemek szerint 2018. első és 2020. negyedik negyedév között (%, teljes minta, N=33.000/év). Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

A rádióhallgatás autóban nemek szerint 2018. első és 2020. negyedik negyedév között (%, teljes minta, N=33.000/év)
A válaszadó neme 2018.jan-márc. 2018.ápr-jún. 2018.júl-szept. 2018.okt-dec. 2019.jan-márc. 2019.ápr-jún. 2019.júl-szept. 2019.okt-dec. 2018 2019 2020
Férfi 57 48 48 48 47 46 48 51 50 48 62
44 33 35 38 38 35 39 39 37 38 51

Munkahelyen, nemek szerint

Oszlopdiagram. A rádióhallgatás munkahelyi környezetben nemek szerint 2018. első és 2020. negyedik negyedév között (%, teljes minta, N=33.000/év). Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

A rádióhallgatás munkahelyi környezetben nemek szerint 2018. első és 2020. negyedik negyedév között (%, teljes minta, N=33.000/év)
A válaszadó neme 2018.jan-márc. 2018.ápr-jún. 2018.júl-szept. 2018.okt-dec. 2019.jan-márc. 2019.ápr-jún. 2019.júl-szept. 2019.okt-dec. 2018 2019 2020
Férfi 25 16 19 23 22 22 23 22 21 22 36
16 15 16 17 16 17 17 17 16 17 24

Egyéb helyen, nemek szerint

Oszlopdiagram. A rádióhallgatás egyéb helyen nemek szerint 2018. első és 2020. negyedik negyedév között (%, teljes minta, N=33.000/év). Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

A rádióhallgatás egyéb helyen nemek szerint 2018. első és 2020. negyedik negyedév között (%, teljes minta, N=33.000/év)
A válaszadó neme 2018.jan-márc. 2018.ápr-jún. 2018.júl-szept. 2018.okt-dec. 2019.jan-márc. 2019.ápr-jún. 2019.júl-szept. 2019.okt-dec. 2018 2019 2020
Férfi 17 9 10 13 12 12 14 14 12 13 24
14 9 9 11 11 11 12 11 11 11 20

A rádiózás helyszínei korcsoportok szerint

Otthoni környezetben, korcsoportok szerint

Sávdiagram. A rádióhallgatás otthoni környezetben korcsoport szerint 2018. első és 2020. negyedik negyedév között (%, teljes minta, N=33.000/év). Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

A rádióhallgatás otthoni környezetben korcsoportok szerint 2018. első és 2020. negyedik negyedév között (%, teljes minta, N=33.000/év)
Korcsoport 2018.jan-márc. 2018.ápr-jún. 2018.júl-szept. 2018.okt-dec. 2019.jan-márc. 2019.ápr-jún. 2019.júl-szept. 2019.okt-dec. 2018 2019 2020
15-19 év 62 56 57 59 56 59 56 57 59 57 69
20-29 év 60 63 61 65 63 63 63 61 62 62 63
30-39 év 73 65 62 61 62 66 62 65 65 64 67
40-49 év 73 63 65 65 64 66 67 66 67 66 75
50-59 év 71 67 69 69 69 71 75 72 69 72 79
60-69 év 75 86 81 81 69 76 81 84 81 78 88
70-79 év 79 79 83 86 89 91 85 86 82 88 87

Autóban, korcsoportok szerint

Sávdiagram. A rádióhallgatás autóban korcsoport szerint 2018. első és 2020. negyedik negyedév között (%, teljes minta, N=33.000/év). Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

A rádióhallgatás autóban korcsoportok szerint 2018. első és 2020. negyedik negyedév között (%, teljes minta, N=33.000/év)
Korcsoport 2018.jan-márc. 2018.ápr-jún. 2018.júl-szept. 2018.okt-dec. 2019.jan-márc. 2019.ápr-jún. 2019.júl-szept. 2019.okt-dec. 2018 2019 2020
15-19 év 31 31 31 31 24 26 30 37 31 29 34
20-29 év 40 50 47 49 49 49 49 53 46 50 58
30-39 év 58 56 54 60 59 54 59 58 57 58 66
40-49 év 65 50 51 54 55 52 55 58 55 55 70
50-59 év 65 44 47 46 49 47 52 52 50 50 66
60-69 év 42 27 30 29 49 30 30 31 32 35 49
70-79 év 33 16 19 17 15 14 16 16 21 15 31

Munkahelyen, korcsoportok szerint

Sávdiagram. A rádióhallgatás munkahelyi környezetben korcsoport szerint 2018. első és 2020. negyedik negyedév között (%, teljes minta, N=33.000/év). Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

A rádióhallgatás munkahelyi környezetben korcsoport szerint 2018. első és 2020. negyedik negyedév között (%, teljes minta, N=33.000/év)
Korcsoport 2018.jan-márc. 2018.ápr-jún. 2018.júl-szept. 2018.okt-dec. 2019.jan-márc. 2019.ápr-jún. 2019.júl-szept. 2019.okt-dec. 2018 2019 2020
15-19 év 3 7 5 5 4 5 6 6 5 5 4
20-29 év 13 27 25 29 28 29 26 26 24 27 34
30-39 év 13 23 26 32 32 32 33 32 23 32 43
40-49 év 24 24 27 30 28 28 32 30 26 30 49
50-59 év 38 15 19 23 22 22 25 23 24 23 40
60-69 év 22 5 6 5 22 6 5 6 10 10 14
70-79 év 17 3 1 1 1 1 1 2 6 1 3

Egyéb helyen, korcsoportok szerint

Sávdiagram. A rádióhallgatás egyéb helyen korcsoport szerint 2018. első és 2020. negyedik negyedév között (%, teljes minta, N=33.000/év). Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

A rádióhallgatás egyéb helyen korcsoport szerint 2018. első és 2020. negyedik negyedév között (%, teljes minta, N=33.000/év)
Korcsoport 2018.jan-márc. 2018.ápr-jún. 2018.júl-szept. 2018.okt-dec. 2019.jan-márc. 2019.ápr-jún. 2019.júl-szept. 2019.okt-dec. 2018 2019 2020
15-19 év 15 14 15 11 11 15 12 11 14 12 23
20-29 év 15 20 16 22 20 21 19 19 18 20 26
30-39 év 17 11 12 16 15 16 18 16 14 16 25
40-49 év 14 9 11 16 15 13 17 16 12 15 27
50-59 év 21 6 7 11 11 10 14 13 11 12 23
60-69 év 13 3 6 6 11 7 6 6 7 7 15
70-79 év 13 4 4 4 3 3 4 4 6 3 13

A rádiózás helyszínei lakóhely szerint

Otthoni környezetben, lakóhely szerint

Sávdiagram. A rádióhallgatás otthoni környezetben lakóhely szerint 2018. első és 2020. negyedik negyedév között (%, teljes minta, N=33.000/év). Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

A rádióhallgatás otthoni környezetben lakóhely szerint 2018. első és 2020. negyedik negyedév között (%, teljes minta, N=33.000/év)
Lakóhely 2018.jan-márc. 2018.ápr-jún. 2018.júl-szept. 2018.okt-dec. 2019.jan-márc. 2019.ápr-jún. 2019.júl-szept. 2019.okt-dec. 2018 2019 2020
Budapest 66 64 61 63 65 63 64 65 64 64 73
megyeszékhely 76 68 70 73 73 74 74 72 72 73 80
egyéb város 71 70 73 70 72 73 71 72 71 72 76
község 72 71 69 72 72 72 75 74 71 73 75

Autóban, lakóhely szerint

Sávdiagram. A rádióhallgatás autóban lakóhely szerint 2018. első és 2020. negyedik negyedév között (%, teljes minta, N=33.000/év). Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

A rádióhallgatás autóban lakóhely szerint 2018. első és 2020. negyedik negyedév között (%, teljes minta, N=33.000/év)
Lakóhely 2018.jan-márc. 2018.ápr-jún. 2018.júl-szept. 2018.okt-dec. 2019.jan-márc. 2019.ápr-jún. 2019.júl-szept. 2019.okt-dec. 2018 2019 2020
Budapest 48 46 45 43 45 44 49 52 46 47 55
megyeszékhely 56 44 41 40 40 36 44 41 45 40 55
egyéb város 49 40 41 43 44 41 40 43 43 42 60
község 48 35 38 43 40 40 43 44 41 42 53

Munkahelyen, lakóhely szerint

Sávdiagram. A rádióhallgatás munkahelyi környezetben lakóhely szerint 2018. első és 2020. negyedik negyedév között (%, teljes minta, N=33.000/év). Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

A rádióhallgatás munkahelyi környezetben lakóhely szerint 2018. első és 2020. negyedik negyedév között (%, teljes minta, N=33.000/év)
Lakóhely 2018.jan-márc. 2018.ápr-jún. 2018.júl-szept. 2018.okt-dec. 2019.jan-márc. 2019.ápr-jún. 2019.júl-szept. 2019.okt-dec. 2018 2019 2020
Budapest 23 21 23 22 23 24 27 27 22 25 31
megyeszékhely 23 17 17 17 15 18 21 17 18 18 32
egyéb város 20 15 17 19 19 19 18 19 18 19 32
község 18 13 14 20 18 17 17 17 16 17 25

Egyéb helyen, lakóhely szerint

Sávdiagram. A rádióhallgatás egyéb helyen lakóhely szerint 2018. első és 2020. negyedik negyedév között (%, teljes minta, N=33.000/év). Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

A rádióhallgatás egyéb helyen lakóhely szerint 2018. első és 2020. negyedik negyedév között (%, teljes minta, N=33.000/év)
Lakóhely 2018.jan-márc. 2018.ápr-jún. 2018.júl-szept. 2018.okt-dec. 2019.jan-márc. 2019.ápr-jún. 2019.júl-szept. 2019.okt-dec. 2018 2019 2020
Budapest 16 11 14 15 16 16 18 19 14 17 22
megyeszékhely 17 11 10 11 9 8 12 10 13 10 22
egyéb város 15 8 10 12 12 12 12 12 11 12 24
község 15 7 7 12 11 12 10 10 10 11 18

A rádiózás helyszínei iskolai végzettség szerint

Otthoni környezetben, iskolai végzettség szerint

Sávdiagram. A rádióhallgatás otthoni környezetben végzettség szerint 2018. első és 2020. negyedik negyedév között (%, teljes minta, N=33.000/év). Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

A rádióhallgatás otthoni környezetben iskolai végzettség szerint 2018. első és 2020. negyedik negyedév között (%, teljes minta, N=33.000/év)
Végzettség 2018.jan-márc. 2018.ápr-jún. 2018.júl-szept. 2018.okt-dec. 2019.jan-márc. 2019.ápr-jún. 2019.júl-szept. 2019.okt-dec. 2018 2019 2020
max. 8 általános 71 74 73 76 77 74 73 75 74 74 74
szakmunkásképző 71 66 70 69 70 71 71 72 69 71 77
középiskola 69 65 66 65 66 69 70 68 66 68 75
főiskola, egyetem 75 71 68 71 71 71 71 72 71 71 78

Autóban, iskolai végzettség szerint

Sávdiagram. A rádióhallgatás autóban végzettség szerint 2018. első és 2020. negyedik negyedév között (%, teljes minta, N=33.000/év). Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

A rádióhallgatás autóban iskolai végzettség szerint 2018. első és 2020. negyedik negyedév között (%, teljes minta, N=33.000/év)
Végzettség 2018.jan-márc. 2018.ápr-jún. 2018.júl-szept. 2018.okt-dec. 2019.jan-márc. 2019.ápr-jún. 2019.júl-szept. 2019.okt-dec. 2018 2019 2020
max. 8 általános 28 19 21 22 19 21 19 21 23 20 28
szakmunkásképző 47 36 35 33 32 31 34 38 38 34 57
középiskola 57 44 48 52 52 47 52 54 50 51 66
főiskola, egyetem 71 65 62 64 66 64 69 67 66 67 76

Munkahelyen, iskolai végzettség szerint

Sávdiagram. A rádióhallgatás munkahelyi környezetben végzettség szerint 2018. első és 2020. negyedik negyedév között (%, teljes minta, N=33.000/év). Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

A rádióhallgatás munkahelyi környezetben iskolai végzettség szerint 2018. első és 2020. negyedik negyedév között (%, teljes minta, N=33.000/év)
Végzettség 2018.jan-márc. 2018.ápr-jún. 2018.júl-szept. 2018.okt-dec. 2019.jan-márc. 2019.ápr-jún. 2019.júl-szept. 2019.okt-dec. 2018 2019 2020
max. 8 általános 13 7 9 10 8 9 7 8 10 8 14
szakmunkásképző 25 17 15 16 17 16 18 16 18 17 35
középiskola 25 17 23 25 24 24 26 24 23 24 37
főiskola, egyetem 17 24 21 27 28 28 30 30 22 29 33

Egyéb helyen, iskolai végzettség szerint