A Médiatanács 199/2021. (III. 16.) számú döntése

A Szentendrei Médiaközpont Kft. által üzemeltetett TV Szentendre állandó megnevezésű, helyi vételkörzetű, közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2020. november 2-8. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése]

Hatósági döntés dátuma: 2021. március 16.

A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató a TV Szentendre állandó megnevezésű, helyi vételkörzetű, közösségi jellegű médiaszolgáltatáson 2020. november 6-án, 7-én és 8-án közreadott „Creative chef” című műsorszámot követően közzétett, Nagy Eszter „Kreatívan, magyarosan” című szakácskönyvét bemutató médiatartalom vonatkozásában összesen hat alkalommal megsértette az Smtv. 20. § (3) bekezdését, ezért az Mttv. 186. §-a alapján figyelmezteti a Médiaszolgáltatót és kötelezi, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől.