A Médiatanács 223/2021. (III. 23.) számú döntése

A Közösségi Rádiózásért Egyesület által üzemeltetett Spirit FM állandó megnevezésű rádiós médiaszolgáltatáson 2020. december 10-én 7 óra 11 perctől közzétett „Keljfel Jancsi” című műsorszám vizsgálata [az Smtv. 20. § (9) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése]

Hatósági döntés dátuma: 2021. március 23.

A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató a Spirit FM állandó megnevezésű rádiós médiaszolgáltatásán 2020. december 10-én 7 óra 11 perctől sugárzott „Keljfel Jancsi” című műsorszám közzététele során egy alkalommal megsértette az Smtv. 20. § (9) bekezdését, ezért az Mttv. 186. §-a alapján figyelmezteti a Médiaszolgáltatót, és kötelezi, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől.