Tájékoztatás az Európai Unióban bevezetésre kerülő új szabályozásról a hívásvégződtetési díjakkal kapcsolatban

Közzétéve: 2021. május 3.

Az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi (EU) 2018/1972 irányelv 75. cikkének (1) bekezdése alapján 2021. április 22-én megjelent az Európai Bizottság (EU) 2021/654 felhatalmazáson alapuló rendelete az Unió egészében egységes maximális mobil hívásvégződtetési díj és az Unió egészében egységes maximális vezetékes hívásvégződtetési díj meghatározásáról (a továbbiakban: Rendelet).

A Rendelet értelmében a maximális mobilhívás-, illetve vezetékeshívás-végződtetési díjak legkésőbb 2024. január 1-től lesznek teljesen egységesek az Unión belül. Az egységes díjak eléréséig egyes országokban 2021. július 1-től lépcsőzetesen – a Rendeletben meghatározott módon – kell csökkenteni a jelenleg hatályos díjakat.

Felhívjuk a tisztelt szolgáltatók figyelmét, hogy a Rendelet közvetlenül hatályos és alkalmazandó az Unió tagországaiban minden, hívásvégződtetési szolgáltatást nyújtó szolgáltató számára.

A Rendelet 1. cikk (1) bekezdése alapján a díjakat valamennyi, Magyarországon hívásvégződtetési szolgáltatást nyújtó szolgáltató köteles alkalmazni a nagykereskedelmi elszámolásaiban, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) bármilyen egyéb hatósági döntése vagy intézkedése nélkül. A Hatóság ugyanakkor a szolgáltatók által alkalmazott díjak Rendeletnek való megfelelőségét hatósági eljárásban bármikor ellenőrizheti.

  • A Rendelet 5. cikk (1) bekezdése szerint a 2021. július 1-től alkalmazandó vezetékes hívásvégződtetési díj maximális mértéke: 0,07 eurócent/perc.
  • A Rendelet 4. cikk (3) bekezdése szerint a 2021. július 1-től alkalmazandó mobil hívásvégződtetési díj maximális mértéke: 1,71 Ft/perc.

A szolgáltatóknak a Rendeletben eurócentben meghatározott díjak forintban történő számszerűsítését első alkalommal a Rendelet 3. cikk (2) bekezdésében, azt követően pedig évente a Rendelet 3. cikk (3) bekezdésében rögzített előírásoknak megfelelően, az Európai Központi Bank által az Unió Hivatalos Lapjában közzétett referencia-árfolyamok alapján kell elvégezni.

A fenti díjakat az Unió tagországaiból érkező hívások esetén kötelesek alkalmazni a szolgáltatók, az Unión kívülről érkező hívások esetén a Rendelet 1. cikk (4) bekezdése alapján csak abban az esetben, ha a hívó fél szolgáltatójánál a hívásvégződtetési díj kisebb vagy egyenlő a fenti díjakkal, vagy ha az adott ország nevesítésre került a Rendelet mellékletében.

A jogszabály elérhető a Kapcsolódó jogi anyagok címszó alatt.