A Médiatanács 341/2021. (IV. 27.) számú döntése

A műsorkvóta-kötelezett lineáris audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2020. január 1. - december 31.) tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása [RÁDIÓ HORIZONT Kft. (RÁDIÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS)]

Közzétéve: 2021. április 27.

A Médiatanács a RÁDIÓ HORIZONT Kft. médiaszolgáltató RÁDIÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2020. év december 21. – december 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 10.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót.