A Médiatanács 583/2021. (VI. 22.) számú döntése

Berettyóújfalu telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 2021. április 9-én közzétett pályázati felhívásra 2021. június 7-én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata

Hatósági döntés dátuma: 2021. június 22.

A Médiatanács az Mttv. 58. § (2) bekezdése, illetve a Pályázati Felhívás 1.11.8.3. pontja alapján, a Médiatanács honlapján és hirdetményi úton 2021. április 9-én közzétett, Berettyóújfalu telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára pályázati ajánlatot benyújtó Halics Attila Miklós pályázó pályázati nyilvántartásba vételét – az előterjesztés mellékletét képező végzésben foglaltak szerint – megtagadja, tekintettel arra, hogy a pályázó pályázati ajánlata az Mttv. 57. § (2) bekezdés e) pontja és a Pályázati Felhívás 1.11.7.1. e) pontja alapján alakilag érvénytelen.