Az NMHH elnökének hirdetménye az SMS-végződtetési díjak hírközlési ágazati vizsgálatának céljából indított hatósági ellenőrzésről

Közzétéve: 2021. július 16.

Az Elnök értesíti a Tisztelt Ügyfeleket, hogy jelen hirdetmény és a hatósági ellenőrzést megindító végzés közzétételének napján az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: „Eht.”) 69. § (1) bekezdése alapján a rövid szöveges üzenetszolgáltatás (a továbbiakban: „SMS”) végződtetés piacával és az SMS-végződtetési díjjal összefüggésben, hírközlési ágazati vizsgálat céljából hatósági ellenőrzést indított.

A hirdetmény és a hatósági ellenőrzést megindító végzés kifüggesztésének és közzétételének dátuma: 2021. július 16.

A hirdetmény és a hatósági ellenőrzést megindító végzés szövege a kapcsolódó anyagokban található.